Opmerkingen bij het programma van de morgen:

Drie Tien-minutenpraatjes

MELISSA: Presentiemodel

 1. onszelf bekendmaken, zichtbaarheid genereren, directe contact hoe krijg je dat voor elkaar, gesprek aangaan, bij supermarkt etc., badge op; in media, mond-op-mondreclame; kop koffie drinken; nu ook  door doorverwijzingen, voeling met de klei; zodat mensen zich gehoord weten en hun verhaal vertellen;  verhalen losmaker; belang van erkenning; iemand getuige is van jouw leven, van jouw schade, maar ook van jouw psychische schade; belangenloos.
 2. Plenair gesprek: 
 3. Melissa: Ik merk in de gemeente, dat veel mensen zeggen, ik wil het even niet over hebben, toch slagen jullie er in om mensen te laten praten, why? Omdat het gaat over ouderschap, partnerschap… etc. maar doordat er nu de bevingsproblematiek bij komt, wordt het te veel; 
 4. Liebrecht: Mensen willen het er niet altijd over hebben, maar… benadruk, de kerk moet veilige haven zijn; waar hoop klinkt, ander geluid; als er ruimte is voor de positieve kant, komt men ook met andere onderwerpen; 
 5. Netwerkgesprekken (!); aangeschoven; 
 6. je bent verbinder; doorverwijzer, naar Stut en Steun bijvoorbeeld; 
 7. Proatbus… log ding… meenemen naar afspraken, vergunningen; makkelijk bij de burgers komen; wel samen met opbouwwerkers, buurtcoaches; 

Jitse…. 

 1. Verbinding met boeren / verbinding met scholen / verhalen van kinderen, wat het met hen doet; koeien onrustig; 
 2. Volwassenen willen het er maar niet over hebben; toch… Westerwijtwerd, in gebed meenemen; 
 3. Gv wil jullie – kerken – ondersteunen…

LIEBRECHT

 1. Wat moet een dominee met Kerk en Aardbeving? Nu in Gasberaad; veel passie. Wat moet de kerk met het gebeuren? Gemeenteleden hebben er last van, maar wat dan nog? De Groninger kerken staan midden in de samenleving, maar dan heb je niet alleen een boodschap voor de samenleving, je bent een boodschap voor de samenleving, boodschap van hoop; elkaar aanvullend, wij verkondigen een boodschap van hoop; 
 2. Groninger Gasberaad, Groninger maatschappelijke organisaties; huurders, boeren, dorpen, kerken; Groninger sl. in het klein; opkomen voor de inwoners in het gaswinningsgebied; streeft ernaar de betrokkenheid van de bewoners optimaal te laten zijn; vertegenwoordigt hun belangen; contacten met bestuurders, overheid; adviserend orgaan; geen actiegroep; zoveel mogelijk contact met andere organisaties; 
  1. Waarom samenwerking? Waarom contacten met politici? Leidt het de kerk van haar kerntaak af? Nee, dit geeft juist vorm aan een aantal kerntaken van de kerk: Kerk is zorgdragend; betrokken; vanuit deze taak is de gv ontstaan; 
  2. Kerk is verbindend, onpartijdig, dient geen economisch, politiek belang; 
  3. Kerk is vredestichtend in een strijd der machten; onrecht; conflicten; segregatie, wantrouwen; veilige haven zijn; 
  4. Kerk is profetisch, misstanden onder de aandacht brengen, pleitbezorging;, scheppingsopdracht is fundamenteel 

JOLANDA THUMA (Dorpskerkenambassadeur)

 1. vogels van droefheid, voorkomen dat zij nesten bouwen in ons haar; core business van de kerk; goud in handen
 2. aandacht voor mensen, van jong tot oud; rituelen, symbolen, die het leven in het licht plaatsen van de Eeuwige; omzien naar elkaar; bezoekgroepen, netwerk waarin ruimte en aandacht is voor de ziel… zorg voor de ziel; zorg voor de aarde; 
 3. druk met de binnenkamer; daarin verliest de kerk oog voor de grote lijnen
 4. er is veel energie in wat de kerk kan; 
 5. Jitse en Melissa… pastores, predikanten; bijzonder; 
 6. Samenwerking…. met inwoners… leefbaarheid versterken; uitdagen om je eigen honk te verlaten; netwerk van mensen met een luisterend oor

Ik: 

Sociale bewegingen en hun ontstaan – 

Beeldtaal (sterke metaforen en concrete verhalen, vgl het verhaal in de kerkenraad van Liebrecht), hoe komen mensen in beweging, morele gevoelens (verontwaardiging over onrecht)

Plus:

Kerk als zorggemeenschap… vrijplaats…. pleitbezorging….verhalen ontlokker (getuigen van jouw leven, schade, psychische schade); verhalen ingebed in breder levensverhaal (kerk als veilige haven)

Kerk als netwerker… belangeloos!

Kerk als pleitbezorger

Kerk en gemeenschapsvorming

Koloniale problematiek (verbinding met andere wingewesten, rol van het bedrijfsleven) en ook daarin kerk als profetische stem .