Tekst Liebrecht Hellinga

 1. Inleiding

De kerk in Groningen – de Groninger kerk – staat midden in de Groninger samenleving.
En is onderdeel van de Groninger samenleving.
Zij is en heeft een boodschap voor die Groninger samenleving. Een boodschap van hoop.

De Groninger kerk doet er goed aan contact(en) en samenwerking aan te gaan met sociaal-maatschappelijke organisaties in Groningen. Ook om uitdrukking te geven aan haar boodschap van hoop. En om die boodschap vorm te geven.

Vanuit die gedachte is Platform Kerk & Aardbeving, als maatschappelijke organisatie, onderdeel van het Groninger Gasberaad.

 1. Gasberaad – kennismaking

Wat is en wat doet het Groninger Gasberaad?
Het Groninger Gasberaad is een collectief van Groninger maatschappelijke organisaties.
Zoveel mogelijk sectoren van onze Groninger samenleving zijn vertegenwoordigd in het Groninger Gasberaad. Denk aan industrie, landbouw, lokale ondernemers, werkgevers, huurdersbelangen, natuur en milieu, Vereniging Groninger Dorpen, om een aantal te noemen. En dus ook kerken.

Wat doet het Groninger Gasberaad?
Het Groninger Gasberaad heeft als doel om op te komen voor de bewoners en haar belangen in het aardbevingsgebied.

Dit houdt in dat het Gasberaad ernaar streeft de betrokkenheid van de bewoners optimaal te laten zijn met betrekking tot de ontwikkelingen op gebied van schadeherstel, versterking en perspectieven voor Groningen.

Het Gasberaad overlegt met bewoners. En vertegenwoordigt hun belangen in de contacten met instanties zoals NCG, TCMG, en de bestuurders op provinciaal niveau, gemeentelijk niveau en landelijk niveau. Het Gasberaad is een adviserend orgaan (geen actiegroep).

Zij is onderdeel van een breed netwerk in Groningen.
Voorheen kenden wij, samen met de Groninger Bodembeweging, een zgn. Maatschappelijke Stuurgroep. Dat bestond uit afgevaardigden van de meeste Groninger maatschappelijke organisaties. De Maatschappelijke Stuurgroep was een adviserend orgaan, bedoeld om (kortweg gezegd) de Bestuurlijke Stuurgroep aan te sturen.

Helaas is de Maatschappelijke Stuurgroep eenzijdig opgeheven, door het ministerie van EZK i.s.m. met de regionale bestuurders. Momenteel wordt overlegd op welke manier de Maatschappelijke Organisaties opnieuw te positioneren – daar kan ik nu niet over uitweiden.

 1. Waarom onderdeel van het Groninger Gasberaad?

Waarom is Platform Kerk & Aardbeving onderdeel van het Groninger Gasberaad?
Waarom de contacten en samenwerking met andere maatschappelijke organisaties?
En waarom de contacten met plaatselijke, regionale en landelijke politiek?

Leidt dit de kerk van haar kerntaken af? – Zoals wel eens is gezegd.
Of, anders benaderd: geeft dit juist vorm aan een aantal kerntaken van de kerk?

Het Platform Kerk & Aardbeving heeft een 4-tal taken geformuleerd om als vertegenwoordiger van de Groninger kerk er voor de Groninger samenleving te zijn.

 1. De kerk is zorgdragend
  Vanuit pastorale bewogenheid is het Platform betrokken bij de Groningers.
  Vanuit deze taak is de Geestelijke Verzorging ontstaan.
  Naar overige sociaal-maatschappelijke organisaties betekent dit dat het Platform ondersteunend is betreffende de immateriële gevolgen van de gaswinning.
 2. De kerk is verbindend
  De kerk is onpartijdig. De kerk dient geen economisch of politiek belang. Zij is present in de Groninger samenleving, ten dienste van de samenleving. En gericht op het (geestelijke) welzijn van de Groninger samenleving. Daarom wil zij een verbindende schakel zijn in de Groninger samenleving.
 3. De kerk is vredestichtend
  De Groninger samenleving is helaas toneel geworden van strijdende machten: economische en politieke machten lijken de vrede te hebben verdreven. Door de gevolgen van de gaswinning kent de Groninger samenleving conflicten, segregatie en wantrouwen. De kerk is geroepen tot het zijn van vredestichter. Het Platform wil de Groninger kerken stimuleren een veilige haven te zijn waar bezinning, vrede en hoop wordt geboden. En door middel van de kerken vrede brengende aan de Groninger samenleving.
 4. De kerk is profetisch
  De kerk heeft een profetische taak door naast het bieden van hoop, ook op te komen voor hen die getroffen zijn door onrecht. Door misstanden onder de aandacht te brengen. Platform Kerk & Aardbeving weet zich gemotiveerd door de scheppingsopdracht, waarin de mens wordt voorgehouden zorg te dragen voor haar woon- en leefgebied.

Vanwege deze 4-taken – zorgdragend zijn, verbindend, vredestichtend en profetisch – is het Platform Kerk & Aardbeving één van de Groninger maatschappelijke organisaties om van betekenis te zijn voor de Groninger samenleving.

LPH