Op 17 april 2015 bezochten mgr. dr. De Korte , bisschop van Groningen-Leeuwarden en dr. Plaisier, scriba van de synode van de Protestantse kerk in Nederland het aardbevingsgebied. Zij gaven naar aanleding daarvan onderstaande verklaring uit.

Zusters en broeders,

Op 17 april jongsleden brachten wij  een bezoek aan het aardbevingsgebied in uw provincie. We spraken met de commissaris van de koning, dhr. Van den Berg.

In het dorp ’t Zand bezochten wij twee woningen die door de aardbevingen zijn beschadigd en hoorden wij de indringende verhalen van de bewoners. Ook hadden we in Loppersum een ontmoeting met vertegenwoordigers van kerken, belangengroepen en burgerlijke overheden.

Wij zijn onder de indruk gekomen van de impact die de aardbevingen hebben op de mensen in de regio. Een aantal malen viel het woord trauma. Het gaat heel diep wanneer de grond onder je beweegt. Het geeft onveiligheid in je eigen huis. De aarde heeft gebeefd en je weet niet wanneer dat weer zal gebeuren.

Immers, de gevolgen van de aardgaswinning zullen  er ook in de toekomst zijn, zeker wanneer de winningen doorgaan.

We hebben huizen gezien met scheuren, huizen die soms bijna uit het lood zijn geslagen en de bureaucratie die volgt om tot een acceptabele schaderegeling te komen.

We hebben gehoord dat velen van u houden van uw land en huis en niet wegwillen. Maar ook niet weg kunnen, nu het huis in waarde is gedaald.

Gelukkig is er in ons land de nodige aandacht voor de regio gekomen.

Huizen zijn of worden aardbevingsbestendig gemaakt. Rond Loppersum zal voorlopig niet meer geboord worden.

Of dat alles genoeg is, is een open vraag. Het winnen van gas heeft een impact op de bodem en op het leven van allen die deze bodem onder de voeten hebben, die veel verder gaat dan ooit is gedacht.

De materiële voordelen van de gaswinning voor het land zullen eerlijk moeten worden afgewogen tegen het welzijn van de bewoners in de regio en de waarde van leven en samenleven in je eigen gebied onder je eigen mensen.

Teveel is de weegschaal eenzijdig doorgeslagen, waarbij de mensen in uw regio letterlijk en figuurlijk de rekening betalen.

Met ons bezoek hebben we onze solidariteit met u willen tonen en met u willen meeleven.

Namens het bisdom Groningen-Leeuwarden en de Protestantse Kerk in Nederland, groeten wij u hartelijk.
We willen u ook in de toekomst van ons medeleven verzekeren.

Wij wensen allen die zich inzetten voor de regio en die het opnemen voor de mensen veel kracht en wijsheid toe. Wij zeggen u toe dat we onze contacten met politici en andere  verantwoordelijken het welzijn van u en uw regio met nadruk onder de aandacht zullen brengen. Groningen is te mooi om weg te zakken.

In Christus verbonden,

Mgr. dr. Gerard De Korte (bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden)

Dr. Arjan Plaisier (algemeen secretaris van de Protestantse Kerk in Nederland)