Op 12 februari 2015 debatteerde de Tweede Kamer over de gaswinning in Groningen. Voorafgaand aan dat debat schreef het platform een brief aan de aan de Tweede Kamer . De inhoud van de brief is hier integraal weergegeven:

 

Aan de Tweede Kamer der Staten Generaal

t.a.v.  Voorzitter van de Tweede kamer A. van Miltenburg

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

 

Van: Platform ‘Kerk en aardbeving, Noord Oost Groningen’

Secretariaat: Burgemeester van der Munnikstraat 9

9919 AN Loppersum

 

Plaats: Loppersum, 09-02-2015.

Onderwerp: Aardgaswinning en aardbevingsproblematiek in de provincie Groningen.

Geachte mevrouw Van Miltenburg, geachte leden van de Tweede Kamer,

De aardbevingsproblematiek ten gevolge van de aardgaswinning speelt al tientallen jaren in de provincie Groningen. Dat heeft geresulteerd in bouwkundige verzwakking van vele woningen, bedrijfspanden en monumentale bouwwerken zoals de vele Middeleeuwse kerken in de provincie. Ondanks dat al decennia lang  een verband tussen de aardbevingen en aardgaswinning zeer voor de hand lag, is er nauwelijks onderzoek geweest en heeft de regering geen enkele terughoudendheid betracht wat betreft de capaciteit van de aardgaswinning. Integendeel is deze zelfs de laatste decennia sterk geïntensiveerd waardoor de aardbevingsproblematiek sterk verergerd is.  De gevolgen zijn dat vele woningen, bedrijfspanden en monumenten zijn verzwakt. De reparatiewerkzaamheden leiden tot veel overlast, zelfs tot  tijdelijke sluiting en uithuisplaatsingen.

De toekomst is onzeker omdat er veel onduidelijk is wat de regio nog aan aardbevingen te wachten staat en wat de gevolgen daarvan zullen zijn. Dit komt nog bovenop de problematiek van teruglopende bevolking en vergrijzing die al zeer uitdagende vraagstukken zijn voor de regio. De bevolking voelt zich stelselmatig genegeerd en geschoffeerd door de regering. De regering durft zelfs te stellen dat er geen  bewijs uit onderzoek is dat het terugbrengen van de winning  minder aardbevingen zou veroorzaken, terwijl bij de uitbreiding van de winning er geen enkel onderzoek is gedaan naar de veiligheid voor de regio. Weer voelt de regio zich zwaar tekort gedaan door het regeringsbeleid doordat daarin geen enkele rekenschap wordt gegeven van het verleden. Mede uit het onderzoek van het sociaal planbureau afd. Groningen blijkt dat een en ander ernstige consequenties heeft op het psycho-sociale vlak. De beleving van welzijn, veiligheid en perspectief is ernstig verstoord.

Een landsregering dient de eenheid van heel het land te bevorderen en zich niet alleen op het welzijn en welvaart van bepaalde rond de residentie liggende regio’s te concentreren. Wij vragen dan ook de Tweede Kamer uitdrukkelijk de de regering te dwingen tot een ander beleid waarvan een forse teruggang van de aardgaswinning  deel uitmaakt.

Namens de werkgroep Kerk en Aardbeving, waarvan vele plaatselijke kerkelijke gemeenten in het noordoosten van de provincie Groningen zijn vertegenwoordigd.

 

Secretaris

Ds. Marco Roepers

Burgemeester van der Munnikstraat 9

9919 AN Loppersum

marco@roepers.net

tel. 0596-572929

Voorzitter

Drs. Frits Postema

Kloosterweg 3a

9904 PC Krewerd

f.postema@hccnet.nl

0596 627979