Gas terugnemenDoor de coronapandemie viel er van alles stil. Ook het kerkelijk leven raakte overal voor een deel verlamd. Deze inbreuk van corona op onze levens lijkt heel wat ingrijpender en veelomvattender dan de gaswinningsproblematiek. Corona raakt immers iedereen. En dat speelt niet alleen regionaal, maar zelfs wereldwijd.

We vroegen ons daarom af: moeten we als Platform Kerk en Aardbeving (PKA) dan nu wel zoveel aandacht vragen voor bevingsschade en versterkingsoperaties? We hebben nu toch wel iets anders aan ons hoofd? Dat klopt inderdaad en om die reden heeft het werk van het Platform ook even stil gelegen. Maar desalniettemin gingen de bevingen gewoon door. Evenals de debatten en besluiten over versterkingsoperaties.

In dit coronajaar heeft de woning nog meer aan betekenis gewonnen als belangrijke onderdeel van ons gevoel van welbevinden: je thuis zal maar onveilig en instabiel zijn in een wereld die onveiliger is geworden door een virus!

Vol gas vooruit met twee coördinatoren!Vlak voor dat de pandemie begon, konden we als PKA eindelijk een speerpunt van ons beleid realiseren: we kregen een ‘contactpersoon kerken’. Met financiering vanuit kerkelijke subsidies, collectes en giften is dominee Liebrecht Hellinga een dag in de week aan het werk in deze functie. Hij is aangesteld bij het GVA. Daar maakt hij deel uit van het team van geestelijke verzorgers.

Liebrecht Hellinga vervulde tot eind vorig jaar nog de functie ‘coördinator samenleving’, die namens de PKA deel uitmaakt van het Gasberaad. Daar behartigde hij de belangen van de kerken in de provincie op het gebied van de impact van de aardbevingen.

Recent hebben we ir. Jako Jellema bereid gevonden deze functie nu te vervullen, eveneens voor ongeveer een dag in de week. Hij is een oude bekende, want hij was een van de leden van het eerste uur van het Platform. Hij heeft de Werkgroep Samenleving/Geestelijke Verzorging als klankbord.

Nadenken over de toekomst

Vanwege de impact van de problemen stopt Stichting PKA er voorlopig nog niet mee. In de laatste vergadering nam het Platform weliswaar een huishoudelijk reglement aan met de stappen voor een eventuele opheffing, maar daar hebben we nu nog geen plannen voor. Stichting PKA wil de kerken de komende tijd een gezicht blijven geven te midden van andere organisaties die zich inzetten voor de schaderegio Groningen. Wij willen kerken en voorgangers blijven stimuleren en ondersteunen bij dit thema en kijken uit naar 2021, waarin we dat versterkt kunnen doen!

Ds. Harmen Jansen, voorzitter