Platform Kerk en Aardbeving en Dorpskerkenbeweging

Op het gebied van samenlevingspastoraat willen Platform Kerk en Aardbeving en Dorpskerkenbeweging samenwerken. De twee organisaties ontmoetten elkaar meermaals. Jolanda Tuma beschrijft haar herinneringen.

Het was tijdens een bijeenkomst op de Rijksuniversiteit Groningen bij de faculteit Geesteswetenschappen dat we elkaar troffen. Het was een zogenaamde expertmeeting over Geestelijke verzorging in het Aardbevingsgebied Groningen. Liebrecht Hellinga en Marco Roepers waren hier aanwezig namens het Platform Kerk en Aardbeving (PKA), ik was hier namens de Dorpskerkenbeweging (DKB) van de Protestantse Kerk Nederland. In die bijeenkomst op de faculteit in Groningen bleek er veel herkenning te zijn tussen het PKA en de DKB. De Dorpskerkenbeweging, die sinds september 2018 actief is, probeert dorpskerken te motiveren om haar rol op het gebied van leefbaarheid in de samenleving meer ruimte te geven.

Dit was echter zeker niet het eerste contact tussen PKA en DKB. De eerste contacten lagen al verder terug in de tijd en kwamen samen in de persoon van Jacobine Gelderloos. Zij was destijds nauw betrokken en ook drijvende kracht achter het ontstaan van het PKA en werd later projectleider van de Dorpskerkenbeweging.

De Dorpskerkenbeweging is een initiatief van de Protestantse Kerk Nederland. De Dorpskerkenbeweging, bestaande uit een projectleider en drie dorpskerkambassadeurs, hebben in het land niet zozeer een beweging in gang gezet, maar wel zichtbaar gemaakt. De dorpskerkambassadeurs bezochten heel veel kerkelijke gemeenten en daagden hen uit om op het gebied van pastoraat, diaconaat en liturgie de blik niet alleen naar binnen te richten, maar juist ook naar buiten. Niet om mensen weer de kerk in te krijgen, maar om als kerk zichtbaar te zijn in de samenleving.

Het bleek dat er al veel wordt gedaan op het gebied van kerk en samenleving. Wat de Dorpskerkenbeweging vooral heeft gedaan is dit zichtbaar maken en zorgen dat partijen dit met elkaar delen. Dat zorgt voor nieuwe inspiratie.

Sinds maart heb ik mijn stokje als dorpskerkambassadeur voor Noord-Nederland overgedragen aan mijn opvolger Mark Schippers, maar desalniettemin blijf ik graag nauw betrokken bij het platform Kerk en Aardbeving omdat hier bewegingen ontstaan die mijns inziens bijzonder inspirerend en heilzaam zijn voor de kerken en voor de Groninger Samenleving.

Jolanda Tuma