Mijn naam is Liebrecht Hellinga. In 2015 ben ik onderdeel geworden van het Platform Kerk & Aardbeving. Als Groninger deed (en doet) het mij veel wat er in onze mooie provincie gebeurt, vooral n.a.v. de gaswinning. Als Groninger predikant leerde ik steeds meer dat de Groninger kerk (daarmee bedoel ik alle Groninger kerken en gemeenten samen) een boodschap van hoop heeft voor de samenleving waar zij zelf onderdeel van is.

Dit jaar kon ik ‘Contactpersoon Kerken’ worden. Deze functie is mogelijk gemaakt door samenwerking tussen Geestelijk Verzorging Aardbevingsgebied Groningen en Platform Kerk & Aardbeving. Beide samenwerkende organisaties willen Groninger kerken bijstaan om een boodschap van hoop vorm te geven.

Vrijdag 4 september ’20 heeft een ontmoetingsmorgen plaatsgevonden voor predikanten en kerkelijk werkers van Groninger kerken, met als thema ‘samenlevingspastoraat in Groninger context’. Die morgen is op praktische manier getoond hoe GVA en PKA samenwerken en de boodschap van hoop vorm gegeven kan worden.

Als Contactpersoon Kerken wil ik het ‘samenlevingspastoraat’ graag nader uitwerken, het liefst in samenspraak met predikanten, voorgangers en kerkelijk werkers van Groninger kerken. De samenleving van Groningen is bijzonder te noemen vanwege de gevolgen van de gaswinning. Commissaris van de Koning dhr. Paas heeft onlangs aangegeven (Trouw, 27-11-2020) dat met het stoppen van de gaswinning naar verwachting 20.000 banen zullen verdwijnen. Daarnaast neemt de druk op de agrarische sector ook toe. Dit alles heeft grote impact op de Groninger samenleving. Tegelijkertijd zijn er nog veel (open) wonden in onze samenleving als gevolg van de gaswinning, de vele procedures en hersteloperaties van schades. Als kerk staan wij midden in deze samenleving en zijn wij ook onderdeel van de Groninger samenleving. Ik maak wel eens de vergelijking: zoals Jezus destijds onderdeel was van de Joodse samenleving, zijn wij als kerk dat van de Groninger samenleving. Onze uitdaging is dan hoe wij het beste aanwezig kunnen zijn en onze boodschap van hoop het beste kunnen vormgeven. Als Contactpersoon Kerken wil ik daarom graag het ‘samenlevingspastoraat’ onder de aandacht brengen

Naast het zijn van Contactpersoon Kerken ben ik predikant van de Baptisten Gemeente Winschoten. Ik ben getrouwd met Monique. Wij zijn ouders van Debora en Thomas, die onlangs is getrouwd met zijn Eva.

Het lijkt mij prettig om eens nader kennis te maken.

Liebrecht Hellinga

06-38306334, hellinga.kerkenaardbeving@gmail.com

06-42457173, l.hellinga@gvagroningen.nl