Platform Kerk en Aardbeving wil de kerken in de provincie met een regelmatige nieuwsbrief op de hoogte houden van de activiteiten   Voorzitter Harmen Jansen

Door de coronapandemie viel er van alles stil. Ook het kerkelijk leven raakte overal voor een deel verlamd. Moeten we nú aandacht vragen voor bevingsschade en versterkingsoperaties? We hebben immers wel iets anders aan ons hoofd.   Toch vinden wij dat hier aandacht voor nodig blijft. De bevingen gaan gewoon door. Net als de debatten en besluiten over versterkingen. In dit coronajaar heeft de woning nog meer aan betekenis gewonnen: je thuis zal maar onveilig en instabiel zijn in een wereld die onveiliger is geworden door een virus!
    Lees verder op onze website    

Onze deskundigen   Graag stellen we twee personen aan u voor: Liebrecht Hellinga en Jako Jellema. Zij zetten zich in voor de twee werkgroepen binnen het Platform Kerk en Aardbeving (PKA): ‘Samenleving‘ en ‘Kerken‘.

Wij zijn als PKA ontzettend dankbaar dat de aanstelling van een contactpersoon voor de kerken door giften is mogelijk gemaakt!    Liebrecht Hellinga, predikant van de Baptisten Gemeente Winschoten, werkt als contactpersoon voor de kerken. 

Hij wil voorgangers en gemeenteleden helpen om in hun omgeving om te gaan met de wonden die zijn ontstaan door de gaswinning. De aanstelling van Liebrecht is tot stand gekomen met dank aan kerkelijke subsidies, collectes en giften. Lees meer over Liebrecht.
    Jako Jellema, Christenunievrijwilliger en deskundige in energietransitie, zit namens PKA als vertegenwoordiger van de kerken in het Gasberaad.

Hij volgt daarmee Liebrecht Hellinga op, die dit eerst deed. De provincie bekostigt zijn aanstelling. Jako wil de komende tijd graag inzetten op de dialoog en ziet het Gasberaad als een plek waar het PKA kan ‘halen en brengen’. Lees meer over Jako.    Samenlevingspastoraat Wat moet de positie zijn van de kerken in de Groninger samenleving die gekenmerkt wordt door gaswinningsproblematiek? Platform Kerk en Aardbeving is bezig met het ontwikkelen van een ‘gereedschapskist’ die voorgangers en gemeenteleden moet helpen om als kerk in de eigen omgeving zichtbaar te zijn. Om zo de boodschap van hoop vorm te geven.
PKA werkt voor dit zogeheten ‘samenlevingspastoraat’ samen met de Dorpskerkenbeweging, een organisatie van de Protestante Kerk. Die probeert dorpskerken te motiveren om haar rol op het gebied van leefbaarheid in de samenleving vorm te geven. Lees meer over deze samenwerking.    


Een gebed

Bidden wij voor Groningen,
een provincie die zucht onder de winning van aardgas.
Wij danken u voor het mooie land
en voor de kleurrijke mensen die er wonen.
Wij bidden U voor hen die vastzitten in procedures,
voor mensen die hun huis niet kunnen verkopen,
dat hen recht wordt gedaan.
Wij bidden U voor hen die zuchten onder
alle stress die de versterkingen met zich meebrengen,
dat zij als mens behandeld worden
en niet als onderdeel van een technische operatie,
dat zij elkaar kunnen versterken,
dat zij uitzicht houden op goed wonen in Groningen.
Zo bidden wij U.
     
Floor Milikowski over Een klein land met verre uithoeken

Marco Roepers (predikant Vredekerk Loppersum) sprak met journalist Floor Milikowski over haar boek Een klein land met verre uithoeken.
Het boek gaat over de groeiende kloof tussen kansarm en kansrijk: banen, kapitaal en hoogopgeleiden concentreren zich in grote steden. In de regio krimpt de bevolking en sluiten scholen. In het aardbevingsgebied hebben veel bewoners het gevoel dat het geld van het gas vooral naar het westen verdwenen is, terwijl de regio verder achterop raakte.
Ook binnen Groningen zien we grote verschillen tussen stad en regio. Kan de provincie niet meer doen om de groei van de stad ten goede te laten komen aan de krimpregio’s?
Daarvoor zijn eenmalige geldpotjes zoals het Nationaal Programma Groningen niet genoeg. ,,Wat de regio nodig heeft is echte aandacht en blijvende ondersteuning van het rijk”, concludeert Marco Roepers. Lees hier het verslag van het gesprek.    Bezoek van SGP Onlangs, op vrijdag 20 november, bezocht een delegatie van de SGP het gaswinningsgebied. Tweede-Kamerlid Chris Stoffer, beleidsmedewerker Hans Maljaars en adviseur Vincent Hollemanis spraken met het PKA over de Groninger situatie: de ingrijpende gevolgen van de bevingen op woners en hun ervaringen met het schadeherstel. Het PKA maakte de SGP-leden attent op het belang van politieke steun in Den Haag. Lees meer over dit bezoek.    
Steun ons Het Platform Kerk en Aardbeving bestaat uit voorgangers uit het aardbevingsgebied. Om er namens én voor de kerken te zijn, hebben we financiële middelen nodig. Daarom willen de kerken vrijmoedig om een bijdrage vragen.   NL47 ABNA 0247 7800 06 t.n.v. Stichting Kerk en Aardbeving