Doe mee met… Groningenzondag 2023

Zondag 11 juni 2023 is het weer de jaarlijkse Groningenzondag. We vragen gebed voor de situatie in Groningen zolang deze voortduurt. Zou u deze zondag de situatie in Groningen weer in uw gebed willen meenemen?

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd. De parlementaire enquêtecommissie kwam met het rapport ‘Groningers boven Gas’ en dinsdag en woensdag zal daarover worden gedebatteerd in de Tweede Kamer. Langzaam maar zeker wordt er gewerkt aan herstel en versterking van gebouwen en mensen.

Tegelijkertijd leven veel Groningers nog steeds in onzekerheid. We vragen of u de provincie Groningen zondag 11 juni in het gebed wil noemen.


Bidt u mee?
… voor de Groningers die wachten op herstel?
… voor hen die vastzitten in procedures en niet weten waar ze aan toe zijn?
… voor wijsheid bij politieke leiders om juiste beslissingen te nemen voor een ‘Nij begun’
… voor de landelijke, provinciale en plaatselijke overheden die verantwoordelijkheid dragen in het gasdossier
… voor rechtvaardigheid in de uitvoering van herstel?… voor de kerken in het aardbevingsgebied, dat zij steeds meer een plek van delen, verbinding en vertrouwen mogen zijn

Kijk ook op website voor meer gebedspunten
Terugblik op napraatsessie over parlementaire enquête
“Zo fijn dat je het vraagt.” Die reactie is Jako Jellema van Platform Kerk en Aardbeving en Gasberaad bijgebleven van de bijeenkomst na het eindrapport van de parlementaire enquête op 22 mei in Loppersum. 

Marjo van Bergen (geestelijk verzorger in het aardbevingsgebied) deelde een gedicht. Over verder gaan. Samen. Hopen dat je weer kan zingen. En over vergeten. Misschien.

Stieneke van der Graaf (Tweede Kamerlid ChristenUnie, lid van de Parlementaire enquêtecommissie) kwam luisteren. Ze ging in gesprek over ‘ereschuld’ en vertelde over de zoektocht van de parlementaire enquêtecommissie naar ruimte om te luisteren naar bewoners en extra aandacht te geven aan jonge mensen en kinderen.

Jellema: “Op 22 mei heb ik nieuwe mensen leren kennen. De mensen kwamen luisteren en elkaar bevragen. ‘Wie mag ik zijn voor de ander?’ en ‘hoe organiseren we veilige plekken voor dit gesprek?’.”

“De dag hebben we afgesloten in een grote kring. Iedereen mocht iets delen. Ik heb nieuwe perspectieven gehoord op oude vragen van mensen die ik net ontmoette. Dit smaakt naar meer. Luisteren. Voelen. Samen huilen en hopen.”

In kleine groepjes konden de aanwezigen deze dag met elkaar in gesprek. Nieuwsgierig? Een aanwezige gast heeft van de verschillende gespreksronde een bijzondere verwerking gemaakt.

Over hoe deze dag zou verlopen; Over ‘moreel beraad’ Over ‘zorgen en traagheid’; En tot slot over: ‘wat kunnen kerken doen?’.Lees meer

Kent u meer mensen die belangstelling hebben voor deze nieuwsbrief? Stuur de mail dan door. Aanmelden kan hier