Er is een plan opgestart om met elkaar, de mensen binnen het aardbevingsgebied, in gesprek te gaan. Elkaar versterken: de bedoeling is om begeleide bijeenkomsten te organiseren zodat we elkaar begripvol ondersteunen bij het omgaan met de aardbevingsschade en de versterkingsoperaties in onze dorpen. Gedacht wordt aan een ‘keukentafelgesprek’. Of het op die manier kan, hangt van de grootte van de groep af. Anders kunnen we bijeenkomen in een dorpscentrum of dorpshuis.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen

  1. Allemaal in hetzelfde schuitje? Met begrip voor elkanders beleving van de aardbevingsellende. Want de schade verschilt / de afhandeling / geen situatie is het zelfde. Om in gesprek te blijven en zo weer met je buren/dorpsgenoten in contact te komen. Met wie gaat het goed, met wie niet, waar knelt het.
  2. Goed samen blijven leven. Dit is heel belangrijk om onderlinge spanning weg te nemen.
  3. Elkaar versterken. Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied Groningen en Platform Kerk en Aardbeving bieden bijeenkomsten aan waar men elkaar kan spreken.

Verkennend gesprek

Het is nog niet duidelijk wanneer we opstarten. Gedacht wordt aan 18 juli in Kantens bij R. Meihuizen aan de keukentafel. Als de groep groter is dan zes personen, dan zouden we uit kunnen wijken naar ’t Schienvat.

Ook willen we dit in andere dorpen opstarten: met elkaar in gesprek ter versterking van onszelf. U hoort daar nog meer over. U kunt contact opnemen met Rinie Meihuizen, tel: 0595-552032 of emailadres: n.c.meihuizen@kpnmail.nl.

Rinie Meihuizen, Jako Jellema (Platform Kerk en Aardbeving, lid Groninger Gasberaad), Marjo van Bergen (Geestelijk Verzorger GVA Groningen)