Zoals u ziet is er weer een nieuwsbrief van de Stichting Platform Kerk en Aardbeving. Zo kunnen we u op de hoogte brengen van wat wij, leden van deze stichting ondernemen, voor de mensen binnen de kerken en daarbuiten. In samenwerking met elkaar willen we omzien naar elkaar, naar allen die in Groningen de gevolgen van de aardbevingen ondervinden. Wij kunnen elkaar opvangen en ondersteunen.

U hebt in het verleden al menig nieuwsbrief van ons ontvangen en ook deze keer kunt u lezen wat wij van plan zijn te doen in de komende tijd en ook dat er veranderingen hebben plaats gehad binnen de leden van de stichting.

Twee mensen gestopt

Ds. Marco Roepers, voormalig predikant te Loppersum, is gestopt bij PKA. Hij heeft de functie van predikant in Friesland op zich genomen.

Ds. Harmen Jansen heeft functie als voorzitter van de stichting PKA neergelegd. Hij hoopt over korte tijd met emeritaat te gaan. Zijn functie is over genomen door ds. Christiaan Kanis van GKV Loppersum.

Redactie nieuwsbrief

De redactie van de Nieuwsbrief is overgenomen door emeritus doopsgezind predikant Rinie Meihuizen, die van af nu u geregeld op de hoogte hoopt te houden over de ontwikkelingen binnen de stichting en o.a. de Parlementaire Enquête. Rinie houdt u op de hoogte van wat er omtrent de gasproblematiek wordt besloten en wat dat voor ons betekent binnen de kerken en daarbuiten.

Als u als kerkgemeente of als predikant/kerkelijk werker/kerkenraadslid iets zou willen melden in de brief kan dat gerust.

Correspondentieadres: N. C. Meihuizen, Kerkhofsweg 27, 9995 PL Kantens, tel: 0595-552032, emailadres: n.c.meihuizen@kpnmail.nl.