Begin 2020 begon ik enthousiast aan de functie ‘Contactpersoon Kerken’. Het betrof een nieuwe functie namens het Platform Kerk & Aardbeving samen met het Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied Groningen. Een functie met als doel kerkelijk werkers, predikanten, pastores, van Groninger kerken te kunnen bijstaan in hun pastorale werkzaamheden in Groningen. Waar mensen verlangen te leven, maar waar ook de gevolgen van de gaswinning merkbaar en voelbaar zijn. Waar boeren onder druk staan. Waar zorgen groeien en vertrouwen wegkwijnt.

Naar mijn overtuiging is de kerk van betekenis voor de samenleving, waar zij ook zelf deel vanuit maakt. De boodschap van de kerk is immers een van vertrouwen, hoop, hoe zinvol te leven in deze wereld, ondanks de dagelijkse omstandigheden. Onder de noemer ‘samenlevingspastoraat’ had ik mij hier graag meer beziggehouden. Verbindend. Elkaar opbouwend en motiverend.

Helaas.

Na bijna zeven jaar actief te zijn geweest voor Platform Kerk & Aardbeving merkte ik dat mijn energie en enthousiasme voor een groot deel waren weggestroomd. Ook de gevolgen van corona hebben daaraan bijgedragen.

Sinds 2015 ben ik actief namens Platform Kerk & Aardbeving. Als ‘dominee’ (‘man van de kerk’) heb ik op bijzondere manier een aantal jaren actief mogen zijn. Zo ben ik namens Platform Kerk & Aardbeving ook lid geweest van het Groninger Gasberaad. Na bijna zeven intensieve jaren is het goed om te stoppen. Met ingang van februari 2022 ben ik geen ‘contactpersoon kerken’ meer.

Het Platform gaat natuurlijk door. Namens het Platform is Jako Jellema actief in onder andere het Groninger Gasberaad. Daarnaast leidt hij het project ’10 jaar na Huizinge’, samen met Marjo van Bergen van Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied Groningen.

Jullie zullen ongetwijfeld van Platform Kerk & Aardbeving horen. Evenals van Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied Groningen. Want in onze prachtige provincie is nog veel prachtig werk te verrichten, gevoed door vertrouwen, hoop en het geloof op zinvol leven in Groningen.

Liebrecht P. Hellinga