Op 24 februari 12.00 uur is de Petrus en Pauluskerk in Loppersum geopend

Inwoners van het bevingsgebied kunnen samen via een livestream kijken naar de presentatie van het rapport van de Parlementaire Enquête Commissie Aardgaswinning Groningen (PEAG). Dit rapport wordt dan in Zeerijp overhandigd aan Vera Bergkamp, voorzitter van de Tweede Kamer. 

Vanaf 11.30 uur staat de koffie voor u klaar. Na afloop is er gelegenheid om samen van gedachten te wisselen en ervaringen te delen. Deze activiteit wordt in samenwerking met Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied georganiseerd.

Dit is een historisch moment waarin hopelijk duidelijk wordt hoe deze stille ramp zich in Groningen heeft kunnen voltrekken. Fietsend door Loppersum zie je de gevolgen wel: complete wijken staan in de steigers. Lege, achtergelaten straten wachten op volledige sloop. Wisselwoningen verrijzen uit de aarde.

Het rapport kan opnieuw wonden opentrekken. Ook wonden die op dit moment worden geslagen door vertragingen, procedures, onzekerheid en ongelijkheid. We willen u een plek bieden waar u uw verhaal kwijt kan.
In mei nog eens doorpraten
De Tweede Kamer rond haar onderzoek naar waarheidsvinding af. Maar hoe geven we de nieuwe inzichten een plek in de dagelijkse praktijk?

We willen met jou op 22 meinog eens van gedachte wisselen over de resultaten van het rapport van de Parlementaire Enquête Commissie Aardgaswinning Groningen. 

We hebben allemaal verschillende perspectieven op de problematiek en ideeën over hoe we verder moeten. De theoloog, politicus, geestelijk verzorger, bestuurskundige en natuurlijk de bewoner – iedereen is welkom.

Reserveer jij alvast van 10:00 tot 15:00 in jouw agenda? Later volgt meer informatie over het programma.
Hartsverandering
Column van Greta Huis, voorganger uit Groningen

Kijk ik in mijn straat naar links dan zie ik enkele huizen leeg staan. Even verderop staan om vier woonpanden, ook leeg, steigers. Dagelijks zijn er tientallen bouwvakkers in de weer op de daken, in de huizen en schuren. De bewoners zijn verhuisd en wonen tijdelijk in wisselwoningen. Kijk ik naar rechts dan zie ik drie grote oranje containers voor afval voor verschillende huizen staan. De bewoners ervan gaan eerdaags naar een wisselwoning en zijn oude spullen aan het weggooien die niet in de opslag hoeven..
Loop ik mijn straat uit dan kom ik bij het kanaal Wijmers. Aan de andere ligt het Wijmerspad, met en beeldbepalend en sfeervol dorpsgezicht. Al die huizen worden gesloopt. De een kan hier beter mee omgaan dan de ander. Sommigen ondervinden stress of onrust.
Het vertrouwen is keer op keer geschaad. Maar toch wil ik een pleidooi houden voor bekering, of liever gezegd: ‘ommekeer’. Van ganser harte hoop ik dat het eindrapport mee zal helpen aan een ommekeer. Een hartsverandering, ook bij de Groningers.

Lees hier het volledige pleidooi van Greta Huis om als Groningers te blijven kijken waar het goed gaat.
Agenda: 11 juni Groningenzondag 
Zolang de gevolgen van de gaswinning zo duidelijk merkbaar blijven als nu, organiseren we als platform Kerk en Aardbeving in juni elk jaar een Groningenzondag waarin we aan alle kerken in het gebed aandacht vragen voor de voortdurende problematiek in het aardbevingsgebied.

Helaas blijft het nog steeds zo hard nodig…

Noteer daarom alvast: Groningenzondag op 11 juni 2023.