Van de voorzitter

in deze tweede nieuwsbrief van dit jaar willen we u graag even bijpraten over een paar ontwikkelingen.

Op zand gebouwd
Groningen is bepaald niet op zand gebouwd. Maar de bekende gelijkenis van Jezus over een huis op de rots en een huis op het zand laat zich wel betrekken op ‘het Gasgebouw’.  Het toneelstuk ‘Gas’ toert momenteel door het hele land (om op 27 en 28 december te eindigen in Groningen). De hele geschiedenis van Groningen sinds ‘Slochteren’ komt er in voorbij, via het verhaal van drie generaties Boelens in hun fictieve hotel ergens in het gebied. Het ‘Gasgebouw’ staat hier voor een geheel van afspraken en deals waarmee de gaswinning op gang kwam. Achteraf kunnen we zien wat de gevolgen zijn voor de bewoners van het gebied en hoe de overheid zichzelf in de vingers gesneden heeft.  Het ‘Gasgebouw’ had geen solide basis.
In dit aantrekkelijke toneelstuk komen kerk, geloof en God niet voor. Maar ook in de gasbel-regio dragen nog altijd ook kerken, voorgangers en geestelijk verzorgers hun steentje bij aan het versterken van de ‘behuizingen’ die onze levens zijn.

Over de aanstelling  van een ‘coördinator kerken’ en de getemperde ambitie van het PlatformAllereerst betreffen die de zoektocht naar een coördinator die we als Platform graag zouden willen aanstellen om het werk te ondersteunen en verder gestalte te geven, alsmede de financiering ervan. We hebben het dan over een ‘coördinator kerken’, speciaal om de band met de kerkgemeenschappen in het aardbevingsgebied te verstevigen en waar mogelijk ook het pastoraat in de regio te ondersteunen. Dankzij een reeks aan bijdragen en toezeggingen is er voldoende ruimte ontstaan om deze stap te kunnen zetten. Het oorspronkelijke plan was voor minstens drie jaar een functionaris voor plm. 33% FTE aan te stellen. We hebben deze ambitie wel getemperd. We raakten met Geestelijk Verzorging Aardbevingsgebied (GVA) in gesprek over de mogelijkheid om voor deze functie ‘mee te liften’ middels de aanstelling van een werker die formeel ook onder dezelfde ‘werkgever’ valt ( Stichting Solidair Groningen) en dan aan ons zou worden uitgeleend. Daarmee zou het werkgeverschap dan netjes geregeld zijn. En inhoudelijk kan het pastoraat-ondersteunende karakter van de functie ook sterker aangezet worden. De taakomvang wordt dan plm. 6 a 8 uur per week. We verwachten dat dit zeer binnenkort tot een aanstelling leidt.

… en over de financiering ervanMet een aanstelling van plm. 6 a 8 uur per week kunnen we deze functie minstens drie jaar financieren. Tenminste, als ook de toezeggingen waargemaakt worden én we erop mogen rekenen dat gemeenten het komende jaar ook serieus willen nadenken over hun bijdrage aan het werk van ons Platform. Tot nog toe bestaan onze inkomsten uit de bijdrage van protestantse gemeenten die hiervoor een subsidie hebben gekregen van de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk. Verder uit een toezegging van de ds. Aderstichting voor drie jaar, uit enkele collectes die dit jaar zijn  gehouden of uit giften van gemeenten – soms ver buiten het gebied! ‘Groningenzondag 2019’ heeft her en der inderdaad geresulteerd in voorbede voor het aardbevingspastoraat in de regio en in bijdragen aan het Platform.  Graag herinneren we u aan de mogelijkheid om ons op uw collecterooster 2020 te zetten, bijvoorbeeld op de Groningen-zondag 2020. Nog mooier is als gemeenten en kerkbesturen een vaste toezegging doen. Alle beetjes helpen en we hebben er begrip voor als een kleine gemeente het bij een bedrag van enkele tientjes moet laten.

Ontmoeting met de commissaris van de KoningOp vrijdag 1 november bracht de commissaris van de Koning, dhr. René Paas, een bezoek aan ons Platform.  We hebben een open gesprek gehad over zijn verwachtingen van de aanpak van de problematiek van gaswinning, schade-afwikkkeling en  versterkingsoperaties. Hij verwacht dat het ondergronds toch echt rustiger gaat worden en hoopt dat het bovengronds gaat lukken om het verdwalen in de bureaucratische aanpak een halt toe te roepen. We konden een beeld geven van de plek van onze organisatie. Het belang van kerken en van pastoraat hoefden we hem niet te vertellen. Gemeenschappelijk is ook dat we ons inzetten voor een perspectiefvol Groningen. Samen zien we dat dit ook onder druk staat van de algehele ontkerkelijking die nog eens bovenop de al bestaande onkerkelijkheid van de provincie komt. Ook zijn vraag is hoe de kerk er over bijv. 10 jaar uit ziet.

Ziekte ds. Liebrecht Hellinga
Kort na deze ontmoeting werd onze bevlogen ‘coördinator samenleving’ onverwacht met ingrijpende hartklachten in het ziekenhuis opgenomen.  Bepaald niet alleen tot zijn eigen spijt en die van zijn gezin en gemeente (Baptistengemeente Veendam) kwam zijn werk stil te liggen, waaronder dus ook zijn werk binnen het Gasberaad en zijn aandeel in de stuurgroep GVA. We zijn heel dankbaar dat zijn leven gespaard is en dat hij weer opknapt!

Themadag 2 juli voor voorgangers en geestelijk verzorgers
Op 2 juli jl stond de Proatbus van het GVA voor de Vredekerk in Loppersum. Die dag hield het Platform een geslaagde themadag over pastoraat in het aardbevingsgebied. Na verschillende bijdragen en workshops gaf Prof. Henk de Roest (PTHU Groningen) een afsluitende reflectie. Teksten zijn na te lezen op https://kerkenaardbeving.nl/activiteiten/ontmoeting-voorgangers-en-gv-ers/  een van de deelnemers, ds. Elise Alkema, gaf een impressie: https://kerkenaardbeving.nl/theologie-en-visie/reactie-elise-alkema/

‘Verkenning van erkenning’: Christine van der Veer afgestudeerd
In de afgelopen tijd schoof Christine van der Veer soms ook bij ons aan. Zij is nu afgestudeerd aan de RUG op een masterscriptie over het thema ‘erkenning’ in de geestelijke zorg in het aardbevingsgebied. Een belangrijke theologische steun in de rug voor het werk van pastores en geestelijk verzorgers! Christine heeft nu een aanstelling in Heerenveen. Een citaat:

In het aardbevingsgebied zien de geestelijk verzorgers dat de ervaring van miskenning over een langere periode is opgebouwd en dat ze bovendien ontstaan is vanuit een sterke afhankelijkheid van de beslissingen van de overheid en niet zomaar zal verdwijnen. Dit betekent dat zelfs als er opeens wel meer erkenning zou komen, het vertrouwen niet plotseling weer hersteld is. Daarom zie je ook dat een belangrijke taak van de geestelijke zorg in het aardbevingsgebied ligt bij het zoeken naar taal en betekenis in een situatie die niet zomaar veranderbaar is. De onderliggende veronderstelling daarbij is, is dat leed soms onvermijdelijk is maar dat het dragelijk gemaakt kan worden door er woorden aan te geven en door het samen te dragen  (pag. 182, 183).

De scriptie is op te vragen bij christinevanderveer@gmail.com

De kerk in het midden laten

De geestelijke zorg in het aardbevingsgebied heeft de aandacht van de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen én van de faculteit Godgeleeerdheid van de RUG. Dit bleek uit het feit dat in september jl. dit ook het centrale thema was van de opening van het Academisch jaar 2019-2020. Dr. Hanneke Muterth sprak over het onderzoek naar het thema veerkracht. En de CdK dhr. Paas riep in in zijn toespraak op om ‘de Kerk in het midden te laten’. Een verslag is te lezen op  https://www.rd.nl/kerk-religie/geestelijke-verzorging-juist-nu-hard-nodig-in-groningen-1.1591764

Ds. Harmen Jansen (voorzitter 2019)