In deze tweede nieuwsbrief van dit jaar willen we u graag even bijpraten over een paar ontwikkelingen

Voorzitter Harmen Jansen:
Op vrijdag 1 november bracht René Paas, commissaris van de koning, een bezoek aan ons Platform. Hij verwacht dat het ondergronds rustiger gaat worden en hoopt dat het bovengronds gaat lukken om de bureaucratische aanpak een halt toe te roepen

Wij vertelden over onze plek als Platform Kerk en Aardbeving; het belang van zo’n organisatie zag ook Paas ten volle in. Paas en wij zetten ons samen in voor een perspectiefvol Groningen. Samen zien we dat dit onder druk staat van ontkerkelijking. Lees meer.

Op zand gebouwd
Groningen is bepaald niet op zand gebouwd. Maar de bekende gelijkenis van Jezus over een huis op de rots en een huis op het zand laat zich wel betrekken op ‘het Gasgebouw’.  Het toneelstuk ‘Gas’ toert momenteel door het land en eindigt op 27 en 28 december in Groningen. Het stuk vertelt de geschiedenis van Groningen sinds ‘Slochteren’, via het verhaal van drie generaties Boelens in hun fictieve hotel.
  Het ‘Gasgebouw’ staat hier voor een geheel van afspraken en deals waarmee de gaswinning op gang kwam. Achteraf kunnen we zien wat de gevolgen zijn voor de bewoners van het gebied en hoe de overheid zichzelf in de vingers gesneden heeft.  Het ‘Gasgebouw’ had geen solide basis.
  In dit aantrekkelijke toneelstuk komen kerk, geloof en God niet voor. Maar ook in de gasbelregio dragen nog altijd ook kerken, voorgangers en geestelijk verzorgers hun steentje bij aan het versterken van de ‘behuizingen’ die onze levens zijn.  

Geestelijk verzorger

Echt Marjo, ga je dáár werken? Wat geweldig! Dat heb ik deze afgelopen twee maanden in alle toonaarden gehoord, sinds ik wist dat ik aangesteld zou worden als Geestelijk Verzorger in het aardbevingsgebied.
 
Even voorstellen: Marjo van Bergen, 60 jaar. Geboren en gedoopt in de rooms-katholieke kerk in Zuid Limburg. Rond mijn veertigste werd ik geestelijk verzorger en werk ik met hart en ziel in instellingen (ziekenhuis, verpleeghuis, gevangenis, vreemdelingendetentie) én daarbuiten, in de samenleving. 

En nu dus hier in het aardbevingsgebied. Een hele nieuwe wereld, daar waar de bodem beweegt en waar wat altijd vast stond niet meer zeker is. Ik hoop van harte in Groningen te wortelen, tussen de Groningers, in voor- en in tegenspoed.  
Met geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied richt ik me op het begeleiden van alle mensen. Kerkelijk of niet-kerkelijk, gelovig of niet-gelovig, van alle leeftijden en elke afkomst. Het gaat om het vinden van je eigen weg in het leven, om zin en vaste grond, antwoorden en nieuwe vragen. Geestelijk verzorgers werken vooral voor mensen die in de knel komen door grote gebeurtenissen in hun leven. Vaak is dat iets wat één persoon gebeurt. Soms worden hele gemeenschappen tegelijk getroffen, zoals in Groningen.
Een keer kennismaken? Mijn deur staat altijd open, als je je hart wil luchten, of als het niet alleen je huis is dat versterking nodig heeft. Welkom!

Aanspreekpunt gemeenten Appingedam, Delfzijl, Midden-Groningen, Oldambt en dorpen Ten Boer en Ten Post (werkdagen: ma, di, vr). Vanaf 1 januari luisterspreekuur in bibliotheek Appingedam van 15.30-17.00
Uit de praktijk. Een dominee in het aardbevingsgebied

Tjalling Huisman

 
Als kerken in Loppersum hadden we met de plaatselijke Zorgcoöperatie en Dorpsbelangen het initiatief Samen Sterk In de Straat. Het idee: mensen verenigen in hun onderhandelingen over de versterking van hun woning. Eerder al zagen we hoe mensen in dezelfde staat tegenover elkaar kwamen te staan. De gemeente nam het initiatief al vrij snel over.  
Toen dachten we: kunnen we misschien ook iets voor ’t Zandt doen? Ook daar komt veel sloop- en nieuwbouw. In gesprek met de maatschappelijke stichting werd ons duidelijk dat Samen Sterk In de Straat niet zou passen bij ’t Zandt. Wél was er behoefte aan iets waar het dorp vrolijk van zou worden: een festival op Landgoed de Camping. We kenden allemaal wel een wat bekendere Groninger artiest die we konden vragen. Ook de Vereniging voor Dorpsbelangen ’t Zandt haakte aan.
 
Het festival vindt plaats in het voorjaar van 2020 met plaatselijk muzikaal talent en een enkel groter optreden. Verder vragen we mensen uit ’t Zandt en omgeving om met hun liefhebberij of bedrijf die dag een kraampje te vullen. Er is in ’t Zandt verbazingwekkend veel aan kunst, bedrijvigheid, liefhebberij en maatschappelijke activiteit.

Lees het uitgebreide verhaal hier.
 

Uit de praktijk. Een kerkbeheerder in het aardbevingsgebied

Reint Wobbes


De huidige laat-Romaanse dorpskerk te Huizinge, gewijd aan Johannes de Doper, werd rond 1250 opgetrokken in baksteen en verving een houten exemplaar. Het godshuis heeft een opvallende halfronde koorsluiting en een gedrongen compacte toren die een eeuw later werd gebouwd.

In 2004 werden bij een onderhoudsbeurt van de kerk de scheuren in de gewelven gedicht. Ook loszittend pleisterwerk zetten we weer vast. Destijds vermoedden wij dat de schade door ouderdom, bodemdaling of door verlaging van het grondwaterpeil was veroorzaakt.  


Op 16 augustus 2012 vond drie kilometer diep een aardbeving plaats bij Huizinge met een kracht van 3.6. De kerk had in eerste instantie, zo leek het, weinig schade: enkele scheuren in de muren en een duidelijk zichtbare in een gordelboog.
Het schadebedrag in de kerk werd vastgesteld op basis van de gebrekkige waarneming: vanaf de kerkvloer waarboven zich op 12 meter hoogte de gewelven met middeleeuwse schilderingen bevinden. Toen de steiger was geplaatst bleek het pleisterwerk in de gewelven op veel plaatsen los te zitten. Omdat alleen geld beschikbaar was om scheuren te dichten, is de pleisterlaag met schilderingen provisorisch vastgezet om te verhinderen dat de laag naar benden valt.  
Een deskundig bureau heeft de schade geïnventariseerd, een uitnodiging naar het C.V.W. om zich te overtuigen van de grotere schade werd niet aangenomen: onbereikbaar en geen tijd. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt ingelicht en ongetwijfeld zal in de nabije toekomst de kerk opnieuw moeten worden ontruimd en zal de kerkgemeenschap weer een plek van samenkomst moeten zoeken.  


De pastorieboerderij was er nog erger aan toe. De prijs waar de huisaannemer van de kerkvoogdij mee kwam, vonden de NAM en hun trawanten niet goed genoeg. Schadeopnemers lieten een aannemer van de buiten provincie offerte maken. Maar deze aannemer wilden we als kerkvoogdij niet: hij kwam niet eens kijken. Daarop werd het stil. Uiteindelijk is de boerderij na veel gedoe opgeknapt door de huisaannemer voor het bedrag dat hij had beraamd. De schadeafhandeling bleef onpraktisch en stroperig: als er een niet geconstateerde scheur tevoorschijn kwam, startte er weer een nieuwe procedure.

Lees het uitgebreide verhaal hier.

Tot slot wensen wij u fijne kerstdagen en Gods zegen voor 2020!

STEUN ONS Het Platform Kerk en Aardbeving bestaat uit voorgangers uit
het aardbevingsgebied. Om er namens én voor de kerken te zijn, hebben
we financiële middelen nodig. Daarom willen de kerken vrijmoedig om
een bijdrage vragen.
NL47 ABNA 0247 7800 06 t.n.v. Stichting Kerk en Aardbeving