Wie zijn wij?


Voor u ligt de nieuwsbrief van het Platform Kerk en Aardbeving. Sinds 2014 werken vrijwel alle kerkgenootschappen in Groningen samen om de slachtoffers van het aardbevingsdossier bij te staan. Zij worden daarbij ondersteund door de Protestante Theologische Universiteit Groningen (PTHU).

Het Platform geeft pastorale en diaconale ondersteuning aan bewoners, wisselt kennis en informatie uit en denkt na over de theologische en ethische aspecten van de problemen die door de aardbevingen ontstaan.

WAT DOEN WIJ?

Als Platform Kerk en Aardbeving hebben we de afgelopen jaren het initiatief genomen in het mogelijk maken van geestelijke verzorging. Wij vinden dat  iedere persoon die met aardbevingen te maken heeft geestelijke bijstand moet kunnen krijgen. Het kabinet heeft hiertoe in 2018 geld vrijgemaakt zodat twee geestelijk verzorgers zijn aangesteld in het gebied. We zijn een van de Maatschappelijk organisaties die bij de Nationale Coördinator Groningen (NCG) aan tafel zit. Van oudsher zijn kerken immers maatschappelijk betrokken. Daarom willen we bijdragen aan de leefbaarheid van de regio op een manier die past bij onze identiteit.


Geestelijke verzorging

Melissa en Jitse zijn de geestelijk werkers die graag een luisterend oor bieden. Zij werken voor Stichting Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied Groningen. Van daaruit werken zij samen met het Platform Kerk en Aardbeving. MELISSA DALES Geestelijk verzorger / trainer
Werkt op: maandag en dinsdag E: m.dales@gvagroningen.nl
T: 06 3800 9690 JITSE VAN DER WAL Geestelijk verzorger 
Werkt op: woensdag en donderdag E: j.vanderwal@gvagroningen.nl
T: 06 3800 7859

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

Het Platform ondersteunt kerken in hun taken met betrekking tot het aardbevingsdossier. Daarvoor zijn we hulpmiddelen aan het ontwikkelen die grip geven op de problemen binnen de gemeente.

Hierbij kunt u denken aan een voorgangersbijeenkomst (zie hieronder) of aan onze cursussen ‘contextueel Bijbellezen’. Daarin denken wij samen met u na over wat de Bijbel zegt over onze situatie, en hoe wij hiermee om kunnen gaan.  En dat kan écht helpen, want binnen het aardbevingsgebied kennen we veel verhalen van moegestreden mensen.

Als kerk willen we een plaats van hoop zijn, voor elkaar en voor onze dorpsgenoten. We willen ontdekken hoe de Bijbel ook in deze crisis spreekt en hoe God ons kan bijstaan. Lees meer op onze website

GRONINGENZONDAG


30 JUNI “Het gevoel van onrechtvaardigheid kruipt onder je huid” of “mijn levensvreugde is weg”, zomaar twee opmerkingen uit een honderddelige serie van gedupeerden in het Dagblad van het Noorden. Ze maken duidelijk waarom wij ook vanuit de kerken moeten doorgaan met ons Platform Kerk en Aardbeving. Het is onze opdracht als kerk om getuige te zijn van hoop en van solidariteit. Wij roepen u daarom op: spreek op zondag 30 juni een gebed uit voor ons aardbevingsgebied en wie er wonen en werken. Laat dit een zondag zijn van verbondenheid met gedupeerde en bezorgde bewoners uit de regio. Bid bijvoorbeeld voor wie moe geworden zijn van de strijd voor erkenning van geleden schade, voor wie leven in aanhoudende onrust en onzekerheid over hun veiligheid of bid voor het werk van de geestelijke verzorgers in het aardbevingsgebied.
We roepen u daarnaast op om te overwegen diezelfde zondag 30 juni met de collectezak rond te gaan voor het werk van Platform Kerk en Aardbeving.

VOORGANGERSBIJEEN-KOMST 2 JULI


Tussen 9.30-11.30 uur in de Vredeskerk in Loppersum, organiseert het Platform een bijeenkomst voor voorgangers. Daar kunnen zij elkaar ontmoeten en van elkaar te leren.  Hoe kun je als voorganger de mensen en de samenleving versterken in al het aardbevingsleed? Diverse sprekers en verschillende workshops zullen daarop ingaan. Deelname is gratis. Opgave niet noodzakelijk, maar wel prettig (zie website).

STEUN ONS


Het Platform Kerk en Aardbeving bestaat uit voorgangers uit het aardbevingsgebied. Om hen te ondersteunen willen we als Platform een coördinator aan stellen die de kerken verder kan informeren en helpen. Om er op deze manier namens én voor de kerken te zijn, hebben we financiële middelen nodig. Daarom willen de kerken vrijmoedig om een bijdrage vragen. NL47 ABNA 0247 7800 06 t.n.v. Stichting Kerk en Aardbeving Copyright © 2019 Platform Kerk en Aardbeving, All rights reserved.


Vragen en opmerkingen?
Laat het ons weten via ons contactformulier