Wees welkom bij de oecumenische dienst op 16 augustus 2022 in Loppersum in de Petrus en Pauluskerk om 19:30u. Georganiseerd door Platform Kerk en Aardbeving.

16 augustus 2012 om 22:31u beefde de aarde. De aarde had daarvoor al vaker gebeefd en zou daarna nog veel vaker gaan beven. Toch maakte deze beving verschil. Deze beving met een kracht van 3,6 bleef lang doordreunen in de levens van vele Groningers. Met deze klap veranderde er iets in het collectieve bewustzijn in Nederland. Door deze beving werd steeds duidelijker wat de gevolgen voor de inwoners van Groningen zijn van de gaswinning in dit gebied en werd het ook breed erkend. De beving op 16 augustus 2012 betekende de start van erkenning van de Groningse gasproblematiek.  

Luchtfoto Huizinge. Credit: Platform Kerk en Aardbeving

Binnenkort is het precies 10 jaar geleden dat de aarde beefde. In deze tien jaar is er veel gebeurd. Eindelijk kwam het besef dat schades veroorzaakt door aardbevingen door de veroorzaker moest worden opgelost. Op allerlei manieren is dat geprobeerd, maar helaas had dat vaak bedroevende gevolgen. Allerlei instanties zijn opgericht om te helpen, maar telkens opnieuw bleef het lastig om werkelijk structureel een oplossing te bieden. Diverse bewindslieden zijn gekomen en weer gegaan met allerlei beloften.

Tegelijk zijn er in deze tien jaar ook diverse woonwijken en huizen versterkt. In Loppersum zijn verschillende wijken opnieuw aardbevingsbestendig opgebouwd. Ook zijn er diverse financiële regelingen voor de inwoners geweest. De waardeverminderingsregeling, de verduurzamingsregeling, immateriële schaderegeling.

Tien jaar geleden kwam het besef dat er geholpen moest worden. Nu zijn we tien jaar later en moet er nog steeds veel gebeuren. We zijn er nog lang niet. Er moet nog zoveel gebeuren. Dit is opnieuw duidelijk geworden in de eerst week van de openbare verhoren door de Parlementaire Enquête. Velen wachten nog op een oplossing. Een dieperliggend probleem is daarbij ook het verlies van verbondenheid dat optreedt. Vooral als elke schade individueel wordt behandeld. Verbondenheid herstellen is meer dan enkel schadeherstel. Wonden in zielen, in buurten, in dorpen onderling, in gemeenten onderling moeten weer verbonden worden. Oplossingen kunnen er alleen zijn als er werkelijk verbinding blijft. Verbinding tussen bewoners onderling. Tussen buurten en dorpen. Tussen gemeenten en provincies. Tussen gedupeerden en veroorzakers. Tussen schade-afhandelaars en politiek. Op dit moment liggen er talloze verbindingen maar worden vooral scheidslijnen benadrukt. Het is ook goed om de verbinding te blijven zoeken om zo samen verder te kunnen komen.    

Pas als er weer verbinding ontstaat, sociale cohesie, ontstaat er weer vertrouwen. Vertrouwen in een toekomst voor Groningen. Vertrouwen dat het beter gaat. Vertrouwen dat beloften worden nagekomen. Vertrouwen dat we samen naar een werkbare situatie kunnen gaan.

In de dienst staan erkenning, verbinding en vertrouwen centraal. Credits: Pixabay

Als Platform Kerk en Aardbeving staan we voor erkenning, verbinding en vertrouwen. Met het oog hierop organiseren we op 16 augustus 2022, precies tien jaar na de aardbeving van Huizinge, een oecumenische dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij deze drie kernbegrippen. Dat zal worden gedaan door leden van het Platform uit de brede kerkelijke oecumene.

De dienst begint om 19:30u. Na afloop is er gelegenheid om samen na te spreken in de kerk.

We nodigen hierbij iedereen van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Namens Platform Kerk en Aardbeving, Christiaan Kanis, voorzitter PKA.