Afgelopen dinsdag kwamen Mark Rutte en Hans Vijlbrief met collega’s uit hun departementen naar
Groningen om als kabinet te reageren op de heldere conclusies van de Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Als Platform Kerk en Aardbeving organiseren we een bijeenkomst om samen in gesprek te gaan over de vraag hoe we elkaar als gemeenschappen zo goed mogelijk houvast en steun kunnen bieden. Deze bijeenkomst zal op 22 mei, van 10u tot 15u worden gehouden in het gebouw van Waardevol Leven in Loppersum (Badweg 20). Voor lunch en koffie wordt gezorgd.

Bij dit gesprek zullen Stieneke van der Graaf, tweede Kamerlid voor de ChristenUnie en lid van de Parlementaire enquêtecommissie, en Marjo van Bergen, geestelijk verzorger in het aardbevingsgebied, aanwezig zijn. Stieneke zal met ons iets delen van haar persoonlijke betrokkenheid bij het rapport. Marjo werd door Vijlbrief expliciet genoemd in zijn reactie en was afgelopen dinsdagavond te gast bij Op1. anuit haar expertise zal zij met ons delen hoe zij houvast en steun biedt.

Er is veel ruimte om met hen en elkaar in gesprek te gaan over hoe je als (geloofs)gemeenschappen omgaat met de impact van alles rondom het gasdossier. Bijvoorbeeld: hoe kun je als gemeenschap omgaan met mensen die door de impact van blijvend destructieve gebeurtenissen in uitzichtloze situaties zijn beland? Met hen die hun vertrouwen, of zelfs hun existentiële veiligheid of geborgenheid missen.

Het is goed om elkaar, nu het rapport is uitgekomen, te ontmoeten en samen het gesprek aan te gaan wat dit rapport voor ons hier in Groningen betekent. Iedereen die wil meedenken is hierbij van harte welkom!

In verband met de lunch is opgave noodzakelijk. Dit kan door een mail te sturen aan secretaris@kerkenaardbeving.nl vóór 9 mei.

Stieneke van der Graaf. Credits: Anne Jan Roukema
Marjo van Bergen. Credits: GVA


Praktische info:

  • Kosten: De activiteit is inclusief lunch en koffie. Van de deelnemers verwachten wij geen financiële bijdrage maar wel wezenlijke vragen en inzet
  • Waar: Gebouw van Waardevol Leven, Badweg 20, 9919 JC, Loppersum
  • Wanneer: maandag 22 mei van 10.00 tot 15.00
  • Met wie: Stieneke van der Graaf en Marjo van Bergen
  • Opgeven: via secretaris@kerkenaardbeving.nl