Toegevoegd aan de rubriek voor Liturgische handreikingen op de  website is het Gedicht Erken van Anne Vegter dat dateert uit de tijd dat zij dichter des Vaderlands was.