Vacature geestelijke verzorgers

De projectgroep Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied Groningen zoekt twee geestelijk verzorgers (ieder 18 uur per week voor 1 jaar).

Jouw werkplek De projectgroep Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied Groningen is een initiatief van het Platform Kerk & Aardbeving. In de projectgroep participeren Platform Kerk & Aardbeving, Provinciale Raad van Kerken Groningen & Drenthe, Humanistisch Verbond Groningen, Protestantse Gemeente te Groningen, Bisdom Groningen & Leeuwarden en Solidair Groningen & Drenthe. Het team van geestelijk verzorgers in het aardbevingsgebied is nieuw. De twee aan te stellen geestelijk verzorgers zijn de eerste pioniers die dit team gaan vormen. We zoeken binnen het team naar een spreiding in levensbeschouwing.

Wat ga je doen? Je richt je primair op de bewoners van het aardbevingsgebied door: • het bieden van interventies die passend zijn bij de existentiële crisis en zingevingsvragen onder bewoners; • betekenisgeving te vertolken en te duiden vanuit de levensbeschouwelijke traditie van de bewoners; • gesprekspartner te zijn voor bewoners en relevante organisaties; • ontwikkelingen van trainingen voor vrijwilligers en professionals op het gebied van existentiële coping. Daarnaast ontwikkel je een van een plan van aanpak om bewoners en organisaties de komende jaren te voorzien van geestelijke verzorging.

Wat breng je mee? • je beschikt over een afgeronde passende HBO/WO opleiding; • je bent (adspirant) lid van de beroepsvereniging VGVZ of je bent bereid dit te worden en staat ingeschreven in het kwaliteitsregister SKGV; • je hebt ervaring in het omgaan met existentiële crises en levensbeschouwelijke interventies; • je hebt affiniteit met de presentiebenadering; • je kunt inter-levensbeschouwelijk te werken; • je hebt kennis van het aardbevingsgebied en haar bewoners; • je kunt in teamverband werken; • je bezit een rijbewijs.

Dit bieden wij Wij bieden een functie die zichzelf moet verwerven en waarbij alle ruimte is om deze functie vorm te geven. Er is inhoudelijke ondersteuning vanuit de projectgroep Geestelijke Verzorging in het Aardbevingsgebied Groningen. Facilitaire ondersteuning is er vanuit Solidair Groningen & Drenthe. Voor deze functie volgen we de arbeidsvoorwaarden van de CAO Ziekenhuizen.

Meer weten? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gerard Agterkamp, Solidair Groningen & Drenthe tel. 06 22907123 en ds. Tiemo Meijlink, Protestantse Gemeente te Groningen tel. 050 5792805/06 27284671.

Solliciteren Stuur je sollicitatie en cv voor 20 september 2018 naar Solidair Groningen & Drenthe via info@solidairgroningendrenthe.nl.

Het Platform in de media

In dagblad Trouw van 8 augustus stond een artikel over de heringebruikname van de Doopsgezinde kerk in Middelstum.  In dit artikel wordt o.a. ook gesproken met Jitse van der Wal (voorzitter van het Platform Kerk en Aardbeving) en met Liebrecht Hellinga (lid van het Platform) Beiden spreken o.a over  de vaak schrijnende ervaringen die zij opdoen in hun werk als predikant.

Via onderstaande link kunt u het bericht lezen:

https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/middelstum-heeft-na-vier-jaar-aardbevingsschade-weer-een-kerk~a29c07d4/


In dezelfde krant een artikel van Karin Sitalsing over de proatbus:

Groningers mogen hun hart komen luchten in de proatbus

Groningen krijgt een proatbus, een mobiele hartluchtplek voor gedupeerden van de aardbevingen door gaswinning. Na de zomer moet de bus gaan rondrijden. Momenteel zoeken de organisatoren naar twee halftijds geestelijk verzorgers om hem te gaan bemensen.

De proatbus is mede een initiatief van het Platform Kerk en Aardbeving, een projectgroep van verschillende levensbeschouwelijke organisaties die geestelijke verzorging bieden aan gedupeerden.

Op gezette plekken zal de bus spreekuur houden, vertelt Jitse van der Wal van het platform, tevens vrijgemaakt-gereformeerd predikant in Appingedam. Het is belangrijk, zegt hij, om het niet te formeel te maken. “Deze mensen hebben al de ene na de andere wildvreemde over de vloer. Dus hup, klapstoeltjes mee, tafel aan boord, grote kan koffie, en wie wil kan aanschuiven.”

Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) diende een motie in om een ton beschikbaar te stellen voor een jaar geestelijke verzorging. Ook betalen kerken, levensbeschouwelijke organisaties en fondsen mee aan de zorg. Zieltjes winnen is niet aan de orde, belooft Van der Wal, die hoopt één van de twee geestelijk verzorgers op de proatbus te worden. “Iedereen is welkom. Het is onze taak om naast mensen te gaan staan en naar ze te luisteren.”

Dat is hard nodig, zegt Van der Wal. Hij komt door het bijstaan van bevingsgedupeerden amper aan zijn eigen werk toe. Ook collegapredikanten merken dat gedupeerden kampen met zingevingsvragen. Zo zegt Liebrecht Hellinga, predikant bij de baptistengemeente in Appingedam: “Groningers hebben veerkracht, maar onder de oppervlakte zit iets wat heel vernietigend is.”

 

Goed nieuws uit Den Haag

Naast al het andere (voor Groningen niet direct geruststellende) nieuws kwam er deze week ook goed nieuws uit Den Haag.
Vanuit het Regiofonds wordt een flinke bijdrage geleverd (100.000 euro op jaarbasis) aan de financiering van Geestelijke Verzorgers, zoals uitgewerkt in het Projectplan van het Platform. De Projectgroep Geestelijke Verzorging zal op korte termijn proberen om deze bijdrage concreet vorm en inhoud te geven voor de gedupeerde en in de knel geraakte Groningers.

We zijn als Platform erg blij met deze inzet van de politiek, onder leiding van Carla Dik-Faber.  Zij is één van de initiatiefnemers van de door de Tweede Kamer aangenomen motie.

Zie de volgende link voor de tekst van de aangenomen motie:

 

 

Paus roept gas- en oliemaatschappijen op snel ernst te maken met de energietransitie

Paus Fransiscus Afbeelding afkomstig van Casa Rosada (CC BY-SA 2.0) , via Wikimedia Commons

Op een conferentie met leiders uit de olie- en gasindustrie in het Vaticaan riep paus Fransiscus hen ernst te maken met de grote problemen die er rond energie bestaan. De wereld is in toenemende mat afhankelijk van energie door onder meer de communicatie technologie en toch zijn er nog steeds naar schatting 1 miljard mensen die geen toegang hebben tot elektriciteit. De energieproductie schaadt in toenemende mate  de ecologie en daarmee ook de economie. In verband met het versterkte broeikaseffect is in Parijs opgeroepen de voorraden fossiele brandstoffen niet meer aan te spreken. Toch zoeken de gas- en oliemaatschappijen nog steeds naar nieuwe voorraden. de paus riep deze maatschappijen op ernst te maken met deze oproep en driftig te zoeken naar een goede energiemix op basis van hernieuwbare bronnen en energiebeparing.

Zie hier het hele communique dat het Vaticaan heeft uitgegeven

‘Nait te filmen’

Boer Klaas H. geeft een rondleiding op zijn lege boerderij. Hij vertelt over het jarenlange getouwtrek over de hersteloperatie die zijn oude pand nodig heeft. De ene deskundige na de andere onderhandelaar is langs geweest, sinds de aardbeving van Huizinge in 2013 lelijke scheuren heeft aangebracht. Menig plan heeft Klaas van tafel geveegd omdat het nergens op leek. Een zijmuur van een oude boerderij is geen dragende muur. Daar hoeft geen zwaar fundament onder. Ja, de achterwand moet vernieuwd. Da’s duidelijk. Maar een schoorsteen kun je ook van binnen met wat ijzerwerk zekeren in plaats van dat hij eraf moet. Een stenen brandmuur vervang je niet door houtskelet. Zijn vrouw schonk bij al die gesprekken altijd de koffie, zei niks maar hoorde alles en schudde soms haar hoofd. Ze wonen nu tijdelijk ergens anders. Het gaat niet goed met haar. Op het moment dat de restauratie echt zou beginnen had het Centrum voor Veilig Wonen de papieren voor de vergunning niet naar de gemeente verstuurd. Weer uitstel. Ja, ‘nait te filmen’. Er gaat veel mis in Groningen bij het opnemen van schade, het taxeren van veiligheid, het onderhandelen over verbouwing en restauratie of het bepalen van de noodzaak van afbraak en nieuwbouw.

Het is half juni. Het Platform Kerk en Aardbeving ontvangt een viertal kerkleiders op werkbezoek. De aanleiding was de komst van de nieuwe bisschop voor het bisdom Groningen-Leeuwarden, Rob van den Hout. Ook ds. Jan Hommes is van de partij, per 1 september wordt hij de classispredikant voor onze regio Groningen-Drenthe. Hij komt uit het aardbevingsgebied! Dhr. Luinenburg is er, lid van het moderamen van de synode van de PKN, en dhr. Boerrigter, bestuurder van de Baptistenunie.
Het busje dat hen samen met een aantal Platformleden rondrijdt doet eerst Opwierde aan, een nieuwbouwwijk in Appingedam. Met eigen ogen zien we de huizenrijen die al een versterkingsoperatie hebben ondergaan van een paar miljoen. Ze moeten voor een gedeelte alsnog worden afgebroken, omdat de reparatie verkeerd uitpakt. De voorzitter van het Platform, ds. Jitse van der Wal, wijst even verderop zijn eigen huis aan. Net deze week kreeg hij de brief dat zijn huis binnenkort aan een veiligheidsinspectie zal worden onderworpen. Hij kent al zoveel verhalen. Toch roept het meer spanning op dan hij had gedacht, verklapt hij.

Een uurtje eerder had Albert Rodenboog het woord. Over een paar weken komt er een einde aan zijn burgemeesterschap in Loppersum. Op de achtergrond heeft hij een stimulerende rol gespeeld bij ons Platform. Moeiteloos schudt hij feiten en jaartallen uit de mouw over de ontwikkelingen in de afgelopen jaren en de huidige stand van zaken. In de regio hebben 60.000 mensen aardbevingsgerelateerde klachten, zo heeft een onderzoeker van de Universiteit recent uitgezocht. De burgemeester heeft zorgen. Krijgt Groningen straks de schuld van duurdere paprika’s omdat de gasrekening van de teler hoger wordt? Terugkerende schade is doodvermoeiend. En verloren vertrouwen komt niet gemakkelijk weer terug. Er zijn veel te veel ‘loketten’. Mensen verdwalen. Gelukkig krijgen gemeentes geld voor ondersteuning. Misschien kunnen kerken voor hun werk van geestelijke ondersteuning er ook een beroep op doen. Kerken moeten voor de mensen ook een statement durven maken richting de politiek. En: ‘let op de kinderen!’

Het Platform is het meest oecumenische initiatief in de provincie. Tijdens deze ontmoeting horen we dat de protestantse diaconie van Stad flink geld steekt in het plan voor Geestelijk Verzorgers in de regio. Ja, ook in de stad moeten mensen soms dagenlang het huis uit voor versterkingsoperaties. En de Protestantse Kerk ondersteunt gemeenten die een goed plan hebben om solidariteit gestalte te geven met een ‘revitaliseringsbijdrage’. Aangeschreven fondsen gaan straks ook vast over de brug komen. Het Platform kan zich vooralsnog niet opheffen. De scheuren in de huizen, de scheuren in de ziel en de scheuren in onderlinge verhoudingen vragen zorg. Ook geestelijke zorg. Mooi dat die straks aangeboden mag worden, aanvullend op het ‘gewone’ pastoraat en andere georganiseerde ‘stut en steun’.

Maar het speelt hier bij ons toch nauwelijks?’ Dat denk ik soms ook. Totdat ik weer hoor over scheurende gierkelders, verzakkende draineerbuizen en een gemeentelid die ’s avond na zijn werk toch nog weer terug gaat naar de boer die hij eerder die dag moest spreken over de schade, en die er helemaal door heen zat. ‘Gewoon als mens…’. Ja, dat laatste gebeurt dus ook: spontane stut en steun! Hartverwarmend.

Ds. Harmen Jansen

 

Platform Kerk & Aardbeving: een luisterend oor voor aardbevingslachtoffers

Overgenomen uit “Eemsmond verbindt” Het informatiebulletin van de gemeente Eemsmond.

Fokke Fennema zet zich samen met collega’s van het Platform Kerk & Aardbeving in voor de aardbevingslachtoffers in de geloofsgemeente Zeerijp/Zijldijk.

Fennema woont in Winschoten en is sinds vier jaar doopsgezind predikant in Zeerijp/Zijldijk. Hij werkt twee dagen in de week en voert veel gesprekken met
inwoners. “U bent de eerste die naar ons luistert”, heb ik nu heel vaak gehoord.’

Hoe bent u bij het Platform Kerk en Aardbeving terechtgekomen?

Fokke Fennema: ‘Het Platform bestond al voordat ik predikant werd in geloofsgemeente Zeerijp/ Zijldijk. Het initiatief is ontstaan in de gemeente Loppersum door een aantal predikanten uit de regio. Ze zijn van verschillende kerken en hebben andere geloofsvisies, maar over de aardbevingen en de schadelijke gevolgen hiervan zijn ze het helemaal eens. Ik ook. Toen ik in deze gemeente predikant werd in 2014, heb ik meteen contact opgenomen met het Platform. Ik vroeg of ik vanuit mijn nieuwe functie iets kon betekenen
voor de inwoners. Dat was prima!’

Waarom vond u het belangrijk aan te sluiten bij het
Platform Kerk & Aardbeving?‘

Voor mijn werk bezoek ik ongeveer vijftig adressen in deze kleine gemeente. Tijdens huisbezoeken praat ik veel met mensen. En het gaat vroeg of laat altijd over één onderwerp: aardbevingen. Iedereen in deze regio heeft ermee te maken. Ik neem hun zorgen serieus. Dat zeg ik omdat dit landelijk gezien niet altijd zo is. Collega-predikanten uit het westen  begrijpen het soms niet. Dan komen ze kijken in dit gebied en dan merk ik een beetje arrogantie: ‘Het valt wel een beetje mee, of: ik reed er rond, maar zie er niks van.’ Daar stoor ik mij aan. Deze irritatie is een motivatie om als predikant naar de verhalen van mensen te luisteren en ze te steu-
nen. Maar de belangrijkste reden is dat ik me zorgen maak over wat er met mensen gebeurt die er echt onder lijden.’

Wat merkt u tijdens de gesprekken aan de
slachtoffers?

‘Veel angst en onzekerheid. Er zit nu een scheurtje bij de deur. Maar wat gebeurt daarmee bij een nieuwe aardbeving? Toen ik hier begon te werken viel het me meteen op: U bent de eerste die luistert! Hoe vaak ik dat zinnetje ge-
hoord heb… Dat zegt eigenlijk al heel veel. Mensen voelen zich niet gehoord en onbegrepen. Daar proberen we met het Platform Kerk & Aardbeving wat aan te doen.’

Luistert u alleen naar de verhalen, of doet u meer dan dat?

‘Het Platform biedt vooral een luisterend oor. Maar dat is niet het enige. We proberen met mensen die er doorheen zitten ook te kijken naar wat er speelt. Angsten wegnemen of problemen oplossen kan ik natuurlijk niet. Maar ik kan wel
vragen: wat doet die angst met jou en wat kun je doen om daar minder last van te hebben. Zo vraag ik het niet letterlijk, maar daar komt het wel op neer. Je kunt het als een soort geestelijke verzorging zien.’

Het Platform is een initiatief vanuit kerken. Maar biedt het ook hulp aan aardbevingslachtoffers die niet gelovig zijn?

‘Het is er voor iedereen. We gaan niet aanbellen bij mensen en dan vertellen dat we van de kerk zijn en een luisterend oor bieden. Maar kerken worden sowieso steeds vaker bij lokale activiteiten of voorlichtingsavonden betrokken. Men-
sen zien dat we daar niet zijn om zieltjes te winnen, maar juist om te ondersteunen. Het Platform Kerk & Aardbeving is wel aan de kerk verbonden, maar niet kerkgenootschap gebonden.’ Stut-en-Steun in Appingedam is ook een bekende
organisatie die advies geeft en een luisterend oor biedt aan aardbevingsslachtoffers.

Waarin verschillen zij met jullie?

‘Stut-en-Steun is meer gericht op praktische hulp. Waar kun je terecht voor hulp of klachten? Stut-en-Steun gaat ook letterlijk met mensen mee. Naar een loket of tijdens gesprekken tussen inwoners met de NAM bijvoorbeeld. Wij richten ons meer op de psychische en geestelijke kant. Wat doet de aardbevingsproblematiek met de mens? Maar we ondersteunen elkaar ook. Als zij gesprekken hebben met slachtoffers kunnen ze denken: dat is meer iets voor het Platform Kerk & Aardbeving. En andersom geldt dat ook als wij denken dat mensen beter af zijn bij Stut-en-Steun.’

Gebed voor de aardbevingsslachtoffers

Nieuw op de website is het gebed voor de aardbevingsslachtoffers geschreven door ds. Tjalling Huisman van Maarland. Het staat in de sectie voor liturgie op deze website.

Viering Ons laand, ons lu

Op 11 april 2018 was de eerste viering  in de tent van Ons laand, ons lu – het kamp van de hongerstaker. Die hongerstaker is nu Pieter Douma, hij heeft het stokje overgenomen van Jan Holtman en Janny Knot.

Na het aansteken van de Paaskaars hebben we het onrecht gedeeld dat zoveel Groningers overkomt. Het verdriet en leed van ons leven en dat van anderen hebben we in de kring genoemd.
Daarna zongen we zachtjes mee met Ede Staal:

’t het nog nooit, nog nooit zo donker west
of ’t wer altied wel weer licht.

Later in de viering hebben we kaarsjes aangestoken aan het licht van de Paaskaars. Voor sommigen was dat een gebed, anderen hebben hun kaarsjes als lichtpuntje in het donker ontstoken.
We luisterden naar We shall overcome, gezongen door Mahalia Jackson en zongen de tekst mee.
Als afsluiting kregen we de volgende woorden mee:
Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil.
Moge vrede en recht groeien en bloeien
in Groningen,
op onze wereld,
in onze harten.

Het was een bijzondere ervaring om even deelgenoot te zijn van Ons laand, ons lu.
Zondag 15 april om 19.00 uur is er weer een viering.
En daarna op woensdag 18 april om 14.00 uur.
Iedereen is van harte welkom om mee te doen aan de viering!
Het is fijn als er mensen uit onze kerken komen om de hongerstaker en de andere actievoerders te steunen!
ds Tjalling Huisman

Het kamp van Ons Laand ons lu bevindt zich aan de Fivelpoort in Appingedam.

Grotere kaart bekijken

 

 

22 maart: Avond over oecumene in ontwikkeling in Assen

Op donderdag 22 maart 2018 om 20.00 uur organiseert de Projectgroep Toerusting van het Vicariaat Groningen-Drenthe een avond over oecumene.
Locatie: Parochiehuis Dr. Nassaulaan 3C, Assen

Inleiders:

  • ds. Bert Altena, voorzitter v.d. Provinciale Raad van Kerken Groningen-Drenthe.
  • Jacobine Gelderloos, kwartiermaker Platform Kerk en Aardbeving zal  vertellen over het platform
  • en andere initiatiefnemers op het gebied van de oecumene.

Voor wie: leden van parochiebesturen, locatieraden, PCI’s, oecumenische werkgroepen, redacties parochiebladen en allen die de oecumene een warm hart toedragen. Download voor meer informatie de brochure

Gedicht Erken

Toegevoegd aan de rubriek voor Liturgische handreikingen op de  website is het Gedicht Erken van Anne Vegter dat dateert uit de tijd dat zij dichter des Vaderlands was.

Pagina 1 of 2

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén