Voor de aardbevingsslachtoffers in Groningen:
er zijn geen directe slachtoffers gevallen bij de aardbevingen in Groningen.
Maar alle gevolgen van de aardbevingen en de voorbereidingen op een mogelijke krachtige beving in de toekomst, trekken op veel Groningers een grote wissel.
Veel mensen zitten vast in procedures, om de schade vergoed te krijgen.
Sommigen zitten vast in hun huis: ze willen verkopen maar raken hun huis niet kwijt.
Anderen zitten middenin de versterkingsoperatie; velen daarvan hebben de ervaring dat er met hun belangen en hun welzijn te weinig rekening wordt gehouden.
Sommigen is de stress te veel.

Bidden wij voor Groningen,
een provincie die zucht onder de winning van aardgas.
Wij danken u voor het mooie land
en voor de kleurrijke mensen die er wonen.
Wij bidden U voor hen die vastzitten in procedures,
voor mensen die hun huis niet kunnen verkopen,
dat hen recht wordt gedaan.
Wij bidden U voor hen die zuchten onder
alle stress die de versterkingen met zich meebrengen,
dat zij als mens behandeld worden
en niet als onderdeel van een technische operatie,
dat zij elkaar kunnen versterken,
dat zij uitzicht houden op goed wonen in Groningen.
Zo bidden wij U.

ds. Tjalling Huisman