De leden van het platform zijn vertegenwoordigers afkomstig van verschillende plaatselijke kerkelijke gemeenten, parochies, boven plaatselijke kerkelijke organen, kerkgenootschappen en Protestantse Universiteit.

 • Jacobine Gelderloos, PhD Protestants Theologische Universiteit Groningen
 •  Nellie Hamersma-Sluis, pastor Bisdom Groningen Leeuwarden
 • Tjalling Huisman, predikant Protestantse Gemeente Maarland
 • Harmen Jansen, predikant Protestantse Gemeente Winsum-Obergum
 • Fokke Fennema, predikant Doopsgezinde Gemeente Zeerijp/Zijldijk
  Mijn gemeente bestrijkt het hele aardbevingsgebied en van de ongeveer vijftig leden is er vrijwel geen die niet in meerdere of mindere mate te maken heeft met schade aan huis en haard en andere ellende. Een enkeling heeft noodgedwongen de woning moeten verlaten, en zelfs is er sprake van een gedwongen lat-relatie. Het bieden van een luisterend oor en een samen zoeken naar vooral ook geestelijke en morele steun, daar kunnen onze geloofsgemeenschappen aan bijdragen, en dát is ook hun eerste taak. “Ù luister wèl…”, wordt veel gehoord. Luisteren doet ons Platform zeker, maar luide de stem verheffen daar waar mogelijk en gepast ook.
 • Rinie Meihuizen, predikant Doopsgezinde Gemeente Middelstum.
 • Marco Roepers

  Marco Roepers op zijn ligfiets bij Noordpolderzijl

  predikant Gereformeerde wijkgemeente Loppersum:
  Maatschappelijke vraagstukken horen ook bij de (diaconale) taak van de kerk. De problemen waar bewoners hier in  Noord-Groningen mee te maken staan niet los van de krimp en aardgaswinning. Als men zich bij diaconaat alleen richt op individuele gevallen dan dweilt men met de kraan open. Door de krimp en de aardbevingsproblematiek vertrekken jongeren naar elders omdat hier geen toekomst is. Daar zal ook de kerk aan dienen te werken: een toekomst in en voor Noord-Groningen. Het evangelie zegt juist dat er een toekomst is en dat God juist begint in gebieden die mensen gewoon zijn af te schrijven. Het gebied is zo mooi en waardevol. Dat ondervind ik op mijn vele tochten op mijn in Noord-Groningen gebouwde ligfietsen.

 • Jitse van der Wal, voorzitter, predikant Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Appingedam
 • Liebrecht P Hellinga, predikant Baptistengemeente Appingedam
 • Wiebrand van Weerden, Waardevol Leven Gemeente Loppersum
 • Reint Wobbes, Hervormde Gemeente Huizinge.
 • Ate Kuipers, landbouwer, Den Ham (Zuidhorn)
 • Jan van Asselt, afgevaardigde Kloosterkerkgemeente Ten Boer
 • Christiaan Kanis, predikant Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Loppersum Westeremden