De leden van het platform zijn vertegenwoordigers afkomstig van verschillende plaatselijke kerkelijke gemeenten, parochies, boven plaatselijke kerkelijke organen en kerkgenootschappen.

 •  Nellie Hamersma-Sluis, pastor Bisdom Groningen Leeuwarden
 • Menno Wieringa, predikant Protestantse Gemeente Maarland
 • Harmen Jansen, (voorzitter) predikant Protestantse Gemeente Winsum-Obergum
 • Saapke van der Meer, predikant Doopsgezinde Gemeente Zeerijp/Zijldijk
 • Rinie Meihuizen, voormalig predikant Doopsgezinde Gemeente Middelstum.
 • Greta Huis, voorganger Vrijzinnig Prot. Gem. in de provincie Groningen
 • Marco Roepers predikant Gereformeerde wijkgemeente Loppersum
 • Liebrecht P Hellinga, predikant Baptisten Gemeente Winschoten
 • Wiebrand van Weerden, (penningmeester) Waardevol Leven Gemeente Loppersum
 • Reint Wobbes, Hervormde Gemeente Huizinge.
 • Ate Kuipers, landbouwer, Den Ham (Zuidhorn)
 • Jan van Asselt, (secretariaat) Kloosterkerkgemeente Ten Boer, Woltersum,Sint-Annen
 • Christiaan Kanis, predikant Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Loppersum Westeremden