De leden van het platform zijn vertegenwoordigers afkomstig van verschillende plaatselijke kerkelijke gemeenten, parochies, boven plaatselijke kerkelijke organen en kerkgenootschappen.

  •  Nellie Hamersma-Sluis,pastoraal werkster H. Liudgerparochie en H. Norbertusparochie van het Bisdom Groningen-Leeuwarden.
  • Rinie Meihuizen, voormalig predikant Doopsgezinde Gemeente Middelstum.
  • Greta Huis, voorganger Vrijzinnig Prot. Gem. in de provincie Groningen
  • Wiebrand van Weerden, (penningmeester) Waardevol Leven Gemeente Loppersum
  • Reint Wobbes, Hervormde Gemeente Huizinge.
  • Ate Kuipers, landbouwer, Den Ham (Zuidhorn)
  • Christiaan Kanis, (voorzitter) predikant Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Loppersum Westeremden
  • Jako Jellema, Coördinator Samenleving, lid namens PKA van Gasberaad
  • Jolanda Tuma, Geestelijk Verzorger