Category: Nieuws

IN GRONINGEN HEERST DE KRACHT VAN VERBONDENHEID

Op de website van De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) staat het volgende artikel van Greta Huis, Voorganger van de VVP Groningen:

IN GRONINGEN HEERST DE KRACHT VAN VERBONDENHEID

Op Verhoal Komen

Op verhoal komen is een aanbod van Kerk en Aardbeving aan gemeenten in het Aardbevingsgebied: Het bestaat uit 1 of 2 avonden bijbellezen in de context van de aardbevingsproblematiek volgens de methode van het Contextueel Bijbellezen

Perspectief

Onderstaand artikel van Liebrecht Hellinga stond 23 februari in het Nederlands Dagblad:

https://www.nd.nl/opinie/opinie/1021309/eindeloos-wachten-op-perspectief-maakt-murw

Voor het volledige artikel klik HIER.

Een lunch in Loppersum met SGP-kamerlid Chris Stoffer

Op vrijdag 20 november  bezocht SGP-delegatie bestaande uit  Tweede-Kamerlid Chris Stoffer, beleidsmedewerker Hans Maljaars en  adviseur Vincent Holleman het Groninger gaswinningsgebied. In de morgen bezochten zij een tweetal boerengezinnen die getroffen waren door aardbevingsschade.  Platform Kerk en Aardbeving (PKA) en Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied (GVA) nodigden hen uit voor een lunch in de Vredekerk. Daar wachten Jako Jellema en Marco Roepers van PKA en geestelijk verzorger Martijn van Loon op hen. Tijdens de lunch in de Vredekerk maakten ze uitgebreid kennis en spraken ze over de aangrijpende verhalen die ze ‘s ochtends gehoord hadden. Ook bespraken we de dat PKA en GVA  twee verschillende organisaties zijn die wel verbonden zijn met elkaar. Hoe belangrijk de steun was van de politiek in Den Haag om het voor elkaar te krijgen.  Wat de gevolgen zijn voor de bewoners van de aardbevingsproblemen. Bewoners hebben heel verschillende ervaringen met het schadeherstel. Als de bewoners te maken krijgen met een versterkingsoperatie dan komen ze in een proces terecht die zich lange tijd maar voortsleept een veel van hen vergt. De bureaucratie die veel middelen al heeft opslokt voordat die de bewoners kunnen bereiken. In een geanimeerd gesprek vloog de tijd voorbij en halverwege de middag werd de lunch afgesloten en werden  contactgegevens uitgewisseld.

Ontmoetingsmorgen samenlevingspastoraat

Thema: Samenlevingspastoraat in Groninger context

Deze ontmoetingsmorgen was bestemd voor predikanten en kerkelijk werkers.
De morgen werd geleid door ds. Liebrecht Hellinga. (Coördinator Kerken voor het Platform Kerk & Aardbeving (PKA) en Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied Groningen (GVA)

Lees hier zijn inleiding en het verslag van deze morgen.Groningenzondag 2020 – Even bijpraten

Het PKA in corona-tijd
Het coronavirus heeft ons als Platform Kerk en Aardbeving ook parten gespeeld. We konden niet vergaderen. De meeste leden zijn voorganger en staken de afgelopen maanden veel energie in het omschakelen andere vormen van vieren en pastoraat. Eind juni vond er voor het eerst sinds lange tijd weer een vergadering plaats. Er was veel animo voor!
Want de problematiek van aardbevingsschade, moeizame schadeafwikkeling en onzekerheden rond versterkingsoperaties stond niet stil. Er kwamen door de coronaperikelen nog meer spanningen bij. Het feit dat het coronavirus levensbedreigend kan zijn op korte termijn relativeerde hoogstens voor even de andere onzekerheden. Maar de bodem beweegt nog steeds en bovengronds zorgen de versterkingsoperaties of de onduidelijkheden daaromheen dan hier en dan daar voor onrust en onzekerheid.

Contactpersoon kerken aangesteld
In de loop van maart jl was het eindelijk zover: de benoeming van de ‘contactpersoon kerken’ kwam tot stand. Met financiering door het Platform Kerk en Aardbeving is ds. Liebrecht Hellinga voor 8 uur per week bij het GVA aangesteld als ‘contactpersoon kerken GVA/PKA’.  Hij is oud-voorzitter van dit Platform en was tot begin 2020 ‘coördinator samenleving’ voor ons Platform met als belangrijke taak de vertegenwoordiging in het Gasberaad. Hij ‘schoof door’ om aan te schuiven bij het overleg van de geestelijk verzorgers van het GVA die werkzaam zijn in het aardbevingsgebied. (https://gvagroningen.nl/wie-zijn-wij/)
 Hij gaat de kerken en voorgangers in het gebied waar mogelijk ondersteunen bij vragen hoe van betekenis te kunnen zijn  op sociaal-maatschappelijk gebied, vanuit de boodschap van hoop en vrede die de kerken is toevertrouwd.
De handtekeningen onder de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting PKA en Solidair Groningen-Drenthe en het contract met Liebrecht waren nog nauwelijks gezet of de coronacrisis brak uit. Hoe hij zijn werk toch heeft opgepakt valt te lezen in de bijdragen die hij voor verschillende media schrijft.

Financiering
De afgelopen maanden zijn er van verschillende kanten grotere en kleinere bijdragen binnengekomen, van gemeenten en kerkelijke fondsen, waardoor we onze bijdrage voor bovenstaande functie nu in elk voor twee jaar kunnen waarborgen. We zijn er dankbaar voor. We hebben het vertrouwen dat we de beoogde minimaal drie jaar als looptijd voor dit project kunnen halen.
En tezelfder tijd kwamen er ook middelen vrij voor het continueren van het Gasberaad en onze vertegenwoordiging daarin. Hoe die continuering gestalte te geven is een van de aandachtspunten van ons PKA voor de eerstkomende tijd.

Groningenzondag
Vorig jaar hebben we de kerken gevraagd om de laatste zondag van juni een ‘Groningenzondag’ te houden. Het voorstel was om in de kerkdienst voorbede te doen voor het werk van kerken in het aardbevingsgebied, voor de bewoners van dat gebied en voor het werk van ons Platform. We deden de suggestie om ook voor het PKA te collecteren.
We willen de kerken aanmoedigen ditzelfde ook dit jaar te doen: zondag 28 juni. Maar het mag natuurlijk ook op een ander moment! Voor woorden van gebed verwijzen we naar https://kerkenaardbeving.nl/liturgie-en-mijnbouwschade/groningenzondag/

Nieuwsbrief
het streven is om tegen het einde van de zomer weer een Nieuwsbrief tot stand  te brengen en verspreiden.

Een goede zomer!

Ds.Harmen Jansen, voorzitter PKA

Contactadres: secretaris@kerkenaardbeving.nl

Groninger bevingsproblematiek, internationale oecumene en de zoektocht naar rechtvaardige vrede

Van 27–30 juni 2019 vindt op Mennorode in Elspeet het Mennonite Peacebuilding Conference and Festival plaats. Van over de gehele wereld komen vertegenwoordigers van doopsgezinde kerken bijeen. Er zijn lezingen en muzikale en artistieke optredens. 
Saapke van der Meer, predikant van de doopsgezinde gemeente Zeerijp-Zijldijk, zal hier een presentatie houden over de aardbevingsproblematiek. Het conferentiethema is namelijk rechtvaardige vrede. Volgens professor Fernando Enns, hoogleraar vredestheologie en oecumene, kunnen we rechtvaardigheid en vrede niet los van elkaar zien. Het gaat bij vrede niet alleen om de afwezigheid van oorlog, maar ook om het rechtvaardig behandelen van de mensen om ons heen, rechtvaardigheid in de economie en rechtvaardigheid met betrekking tot de aarde om ons heen. Bij dit laatste denken we aan de klimaatproblematiek en de aardbevingsproblematiek.

Meer informatie op www.gmp-festival.org.

Het luisterend oor van Zijldijk

In het Dagblad van het Noorden van 19 januari stond een interview met Ds. Fokke Fennema. Tot voor kort was hij lid van het Platform.

Als predikant van de Doopsgezinde Kerk Zeerijp/Zijldijk werkte hij vier jaar in het aardbevingsgebied. Hij vertelt over zijn ervaringen in het volgende artikel:

https://www.dvhn.nl/groningen/Het-luisterend-oor-van-Zijldijk-24083689.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fmail.ziggo.nl%2F

Boek Jacobine Gelderloos

Sporen van God in het dorp

Nieuwe perspectieven voor kerken op het platteland

Jacobine Gelderloos 

Het is een vraag die al decennia lang speelt: hoe kunnen dorpskerken blijven bestaan? De kerkbanken worden leger, de predikant werkt in twee of meer dorpen, en wie wil er in de kerkenraad? Die overlevingsvragen kunnen veel aandacht vragen. Dit boek biedt een aanzet om vanuit een ander perspectief naar de rol van kerken in het dorpsleven te kijken. Een perspectief waarin de overlevingsvragen naar de achtergrond verdwijnen en de unieke betekenis van kerken in beeld komt. Als plek waar reflectie, ritueel, zorg en gemeenschap samenkomen.

In het kader van haar promotieonderzoek bij de PThU heeft Jacobine Gelderloos op twee plekken in Nederland het kerkelijk leven in kaart gebracht. O.a. in de Groningse protestantse gemeenten Schildwolde-Hellum-Overschild en Noordbroek.

Uitgever: Boekencentrum.

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén