Op Verhoal Komen is een project van het Platform Kerk en Aardbeving om met bewoners van het gaswingebied  samen te komen, te spreken over de situatie van de mensen zelf of van het gebied in het algemeen en naar aanleiding van deze analyse de Bijbel te gaan lezen en zo in gesprek met de Bijbel verder te komen.  Deze methode is niet alleen geschikt voor gelovige of kerkelijke mensen maar voor iedereen die inspiratie zoekt om door te kunnen leven en hoop te houden te midden van deze problemen.

De aardbevingen in het gaswinningsgebied raken de bewoners op vele manieren. Sommigen zien hun huis door steeds nieuwe scheuren na een aardbeving instabiel worden en hebben problemen om hun schade erkent te krijgen. Anderen hebben te maken met de  versterkingsoperatie en zien hun leven overhoop gegooid worden als hun huis moet worden versterkt of gesloopt. Weer anderen zien door de problemen hun boerenbedrijf in de problemen komen. Middenstanders zien soms geen toekomst meer en sommige bewoners vrezen dat hun woongebied  na de versterkingsoperatie onherkenbaar is geworden en dat buurten  er niet alleen anders uitzien, maar ook door andere mensen bewoond worden. Al deze problemen slepen vaak voort en kosten veel energie.  Kerk en Aardbeving biedt met Op Verhoal Komen ruimte aan om te praten over wat er gaande is en en toch ook inspiratie en moed te houden in deze lange strijd. Een sessie contextueel bijbellezen start met het analyseren van  de eigen situatie  en gaat vanuit de vragen en inzichten die hieruit voortkomen in gesprek met de Bijbel. Dat werkt als een spiegel en bemoedigt tegelijkertijd om verder te kijken en hoop te houden.

Heeft belangstelling om dit  met een groep eens te gaan doen of  in een kerkelijke gemeente te organiseren, dan kunt u contact opnemen met Kerk en Aardbeving via de contactpagina