Ontmoeting Pastoraat in Aardbevingsgebied
Voorgangers ontmoeten de pastores van Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied

Dinsdagochtend 2 juli 9.30 u- 11.30u, Vredekerk Loppersum

Een uitnodiging voor alle voorgangers van de kerken/geloofsgemeenschappen in het Groninger aardbevingsgebied.

Het doel van deze ontmoeting is wederzijdse inspiratie en afstemming tussen voorgangers en de GV’ ers die sinds 1-12-2018 in het gebied werkzaam zijn. In deze ontmoeting willen we in gesprek gaan over de mogelijkheden van voorgangers en kerken om bij te dragen aan het versterken van mensen en van de samenleving

Vanaf 9.00 u ontvangst en koffie

Programma 9.30 u- 11.30 u:

Introductie en voorstelrondje

Drie tien-minutenpraatjes:
⦁ GV’ ers ds. Jitse van der Wal en Melissa Dales vertellen over hun werk volgens het model van ‘presentiepastoraat’
⦁ Ds. Liebrecht Hellinga, Coördinator samenleving van het PKA, deelt ervaringen als deelnemer in het Gasberaad en de (nu opgeheven) Maatschappelijke Stuurgroep
⦁ Jolanda Tuma, dorpskerkenambassadeur van de Protestantse Kerk, vertelt over nieuwe visies op relatie kerk-dorp-dorpsorganisaties

Gelegenheid om te reageren/ plenair gesprek

Keuzethema’s in subgroepen van plm. een half uur:

  • contextueel Bijbellezen: een proefsessie, o.l.v. ………..
  • mogelijkheden samenwerking lokale kerken en GVA met Proatbus, o.l.v. Melissa Dales en Jitse van der Wal
  • doorpraten over ‘kerk in het dorp’: het gezamenlijk optrekken van kerken met georganiseerde dorpsbewoners, o.l.v. Jolanda Tuma en Tjalling Huisman

Plenair: korte rapportages uit de groepen en gelegenheid om te reageren op elkaar

Een slotreflectie op het gehoorde door prof. dr. Henk de Roest (PTHU, praktische theologie)

Na afloop een drankje

Deelname is gratis. Opgave vooraf niet noodzakelijk, wel prettig: graag een berichtje naar secretaris@kerkenaardbeving.nl
Het PKA heeft aansluitend van 12-13 u een werklunch. Geen deelnemer, maar wel belangstellend om als gast aan te schuiven? Dan graag ook opgave bij de secretaris