Verslag 2 juli 2019 in de Vredekerk in Loppersum.

Het doel van deze ontmoeting is wederzijdse inspiratie en afstemming tussen voorgangers en de GV’ ers die sinds 1-12-2018 in het gebied werkzaam zijn. In deze ontmoeting gaan we in gesprek over de mogelijkheden van voorgangers en kerken om bij te dragen aan het versterken van mensen en van de samenleving

-De voorzitter van het Platform Harmen Jansen heet de aanwezigen welkom en opent de bijeenkomst met een korte inleiding.

-In een voorstellingsronde stelt ieder zich even voor.

-Er zijn drie inleidende tien-minutenpraatjes:
⦁ GV’ ers Jitse van der Wal (lees hier zijn aandachtspunten) en Melissa Dales vertellen over hun werk volgens het model van ‘presentiepastoraat’
⦁ Ds. Liebrecht Hellinga, Coördinator samenleving van het PKA, deelt ervaringen als deelnemer in het Gasberaad en de (nu opgeheven) Maatschappelijke Stuurgroep. Klik hier voor de tekst van zijn inleiding.
⦁ Jolanda Tuma, dorpskerkenambassadeur van de Protestantse Kerk, vertelt over nieuwe visies op relatie kerk-dorp-dorpsorganisaties. Klik hier voor de tekst van haar inleiding.

-Er is gelegenheid om te reageren/ plenair gesprek

-Keuzethema’s in subgroepen van plm. een half uur:

1 mogelijkheden samenwerking lokale kerken en GVA met Proatbus, o.l.v. Melissa Dales en Jitse van der Wal

2 doorpraten over ‘kerk in het dorp’: het gezamenlijk optrekken van kerken met georganiseerde dorpsbewoners, o.l.v. Jolanda Tuma en Tjalling Huisman

3 gesprek over het belang van erkenning, met Christine van der Veer (n.a.v. haar afstudeerscriptie Geestelijke Verzorging RUG o.l.v. Hanneke Mutert en Martin Walton, over het belang van erkenning in het aardbevingsgebied) –

-Plenair: korte rapportages uit de groepen en gelegenheid om te reageren op elkaar

-Een slotreflectie op het gehoorde door prof. dr. Henk de Roest (PTHU, praktische theologie) Klik hier voor de tekst van zijn reflecties.

Voorzitter Harmen Jansen sluit deze bijeenkomst af met een gedicht.

……………………………….

Naderhand kreeg het Platform een reactie op deze ontmoeting van mevrouw Elise Alkema. Zij is Pastoraal werker. Haar reactie kunt u hier lezen.