Zolang de gevolgen van de gaswinning zo duidelijk merkbaar blijven als nu, organiseren we als platform Kerk en Aardbeving in juni elk jaar een Groningenzondag waarin we aan alle kerken in het gebed aandacht vragen voor de voortdurende problematiek in het aardbevingsgebied.

Helaas blijft het nog steeds zo hard nodig…

Noteer daarom alvast: Groningenzondag op 11 juni 2023.