Zondag 11 juni 2023 is het weer de jaarlijkse Groningenzondag. We vragen gebed voor de situatie in Groningen zolang deze voortduurt. Zou u deze zondag de situatie in Groningen weer in uw gebed willen meenemen? Het afgelopen jaar is er veel gebeurd. De parlementaire Enquêtecommissie kwam met het rapport ‘Groningers boven Gas’ en dinsdag en woensdag zal daarover worden gedebatteerd in de Tweede kamer. Langzaam maar zeker wordt er gewerkt aan herstel en versterking van gebouwen en mensen. Tegelijkertijd leven veel Groningers nog steeds in onzekerheid wanneer zij aan de beurt zijn en wat er dan precies zal gaan gebeuren. We vragen of u de provincie Groningen zondag 11 juni in het gebed wil noemen.

Voor Platform Kerk en Aardbeving staan dit voor ons centraal:

Erkenning – erkenning van de situatie zoals die zich voordoet in Groningen. Het Rapport van de Parlementaire Enquête Commissie dat afgelopen jaar uitkwam is daarin een belangrijke stap.

Verbinding – Samen gaan we verder. We zoeken verbinding met alle partijen. Op deze Groningenzondag door alle partijen in het gebed op te dragen.

 • We bidden voor de Groningers die wachten op herstel
 • We bidden voor de Groningers die vastzitten in procedures en niet weten waar ze aan toe zijn
 • We bidden voor de nog steeds voortdurende situatie van onzekerheid en frustratie in veel dossiers. 
 • We bidden om wijsheid voor de politici en politieke leiders om de juiste, rechtvaardige beslissingen te kunnen nemen, en voor het ‘Nij begun’ waar het kabinet de voortouw in neemt
 • We bidden voor de landelijke, provinciale en plaatselijke overheden die verantwoordelijkheid dragen in het gasdossier
 • We bidden om rechtvaardigheid in de uitvoering van herstel
 • We bidden voor de uitvoeringsinstanties IMG, NCG, dat in hun werk de menselijke maat zichtbaar mag zijn
 • We bidden voor de aannemers die het herstel uitvoeren
 • We bidden voor agrariërs in het aardbevingsgebied die met eigen complexe en stapeling van problemen te maken hebben
 • We bidden voor de kerken in het aardbevingsgebied, dat zij steeds meer een plek van delen, verbinding en vertrouwen mogen zijn
 • We bidden voor de predikanten, pastores, geestelijk verzorgers die in het aardbevingsgebied actief zijn om kracht om naast de inwoners te kunnen staan
 • We bidden voor groei van verbinding en vertrouwen

Vertrouwen – Samen willen we verder. Als er verbinding mag ontstaan kan het vertrouwen ook weer groeien.

Bidt u dit jaar ook weer mee?

Platform Kerk en Aardbeving