Ter ondersteuning van de Groningenzondag van 27 juni is er een filmpje opgenomen om te laten zien in kerken of te verspreiden in uw gemeente. Dit filmpje is te vinden via:

Zie  https://youtu.be/9WBq56Nt5wc 

Met ondertiteling: https://youtu.be/ST3Cy-JjseY

Mocht u het filmpje willen downloaden dan is dat ook mogelijk. Dat kan via de volgende links:

www.7j.nl/Huizinge.mp4

www.7j.nl/HuizingeOndertiteling.mp4

Betreft: Aankondiging Groningenzondag 27 juni + project ’10 jaar Huizinge, verbinden en verzoenen’

Aan: de kerken in Nederland

L.S.,

Op 16 augustus 2012 om 22:31 vond in het Groningse dorp Huizinge een aardbeving plaats met een magnitude van 3,6. Sindsdien is er in de provincie Groningen veel gebeurd. De beving in Huizinge zorgde ervoor dat de aardbevingsproblematiek als gevolg van de gaswinning eindelijk serieus werd genomen. Tegelijk moeten we constateren dat de situatie in Groningen op veel plaatsen nog steeds schrijnend is. Bij veel Groningers is er in de afgelopen jaren onderhuids iets fundamenteels beschadigd. Het vertrouwen in instanties voor een rechtvaardige behandeling is bij velen weg. We hopen dat de aangekondigde parlementaire enquête een start kan maken met het herstellen van vertrouwen.   

Als Platform Kerk en Aardbeving (kerkenaardbeving.nl) vormen we als voorgangers en andere  kerkleden uit verschillende kerkelijke denominaties uit Groningen  een platform om elkaar te bemoedigen, te informeren, uit te dagen en op te komen voor de getroffen Groningers. Ook nemen we deel aan het Gasberaad om de kerken van Groningen in het publieke debat een stem te geven. We zijn dankbaar dat mede dankzij onze inzet in Groningen de Geestelijke Verzorging voor Groningers in het aardbevingsgebied is opgestart (zie gvagroningen.nl)

Zolang de aardbevingsproblematiek nog zoveel scheuren geeft in de ziel van Groningers willen wij deze problematiek jaarlijks onder de aandacht brengen door een Groningenzondag te organiseren, waarin wij gebed vragen voor de situatie van de Groningers. Het is nog steeds zo hard nodig. Dit jaar vindt deze Groningenzondag plaats op zondag 27 juni 2021. Wij willen u vragen of u Groningen op deze dag in uw voorbeden wilt meenemen tijdens uw dienst. Wij vragen uw gebed voor allen die getroffen zijn door de aardbevingsproblematiek en allen die zich inzetten voor herstel van vertrouwen. Ook willen wij vragen of u wilt bidden of door de parlementaire enquête, door het blootleggen van de waarheid, daadwerkelijk herstel van vertrouwen kan en mag komen. Binnenkort komt er een kort filmpje beschikbaar dat u kunt verspreiden in uw gemeente of tijdens de dienst kunt laten zien om deze boodschap onder de aandacht te brengen.    

Om de Groningers een hart onder de riem te steken zetten  wij het komende seizoen 2021/2022  het project ’10 jaar Huizinge, verbinden en verzoenen’ op. We willen middels dit project plaatselijk en regionaal ontmoetingen tot stand brengen waarin woorden gegeven worden aan de pijn en machteloosheid en tegelijk de verbinding zoeken. We vragen vrijmoedig of u hiervoor een gift wilt geven of wilt collecteren. Daarnaast schenken wij een deel van het ontvangen geld aan de geestelijke verzorgers in Groningen, die speciaal aangesteld zijn om de Groningers bij te staan in hun problematiek.

Als Platform Kerk en Aardbeving zijn wij een ANBI-Stichting. U kunt uw giften of collecte overmaken op NL47ABNA0247780006 o.v.v. ‘10 jaar Huizinge’ t.n.v. Stichting Kerk en Aardbeving. Bij voorbaat hiervoor alvast onze hartelijke dank.

Met hartelijke groet,

Het Platform Kerk en Aardbeving,

Christiaan Kanis, Predikant GKv Loppersum-Westeremden
Harmen Jansen, Predikant Prot. gem. Winsum-Halfambt
Liebrecht Hellinga, Predikant Baptisten Gemeente Winschoten
Marco Roepers, Predikant Prot. gemeente Loppersum
Nellie Hamersma-Sluis, pastoraal werkster H. Liudger- en H. Norbertusparochie van het Bisdom Groningen-Leeuwarden.
Rinie Meihuizen, Emeritus Predikant voormalig Doopsgezind Samenwerkingsverband NW Groningen
Greta Huis, Voorganger Vrijzinnige Protestanten provincie Groningen
Wiebrand van Weerden, Lid Waardevolleven gemeente Loppersum
Reint Wobbes, lid Protestantse  gemeente Huizinge
Jan van Asselt, lid Protestantse gemeente Ten Boer
Jako Jellema, lid Evangelische Gemeente Immanuel te Winschoten
Jolanda Tuma, Pastor Protestantse gemeente Winsum-Halfambt en geestelijk verzorger
Ate Kuipers, lid Protestantse gemeente Oldehove