Gedenk Huizinge en wees solidair met Groningen

Groningen, juli 2017

Geachte heer, mevrouw,

Op 16 augustus a.s. om 22.30 uur is het zover: dan is de beving bij Huizinge 5 jaar geleden. De beving van 3.6 op de schaal van Richter veroorzaakte niet alleen schade in huizen, maar betekende ook het begin van veel zorgen en problemen. Sinds de beving bij Huizinge is steeds duidelijker geworden dat de aardbevingen als gevolg van de gaswinning veel schade veroorzaken. Dat raakt niet alleen Groningen, dat raakt heel Nederland. Nederland heeft decennia lang kunnen profiteren van het gas uit Groningen en de aardgasbaten.

Het eerste lustrum van deze mijlpaal in de geschiedenis van de gaswinning willen we gedenken. Door te kijken naar wat achter ons ligt, maar ook naar wat ons allemaal nog te wachten staat. Langzamerhand komen er niet alleen scheuren in muren, maar raakt de Groninger samenleving verscheurd door tegenstrijdige belangen.

De kans is groot dat dit de komende jaren alleen maar erger zal worden als hele dorpen en woonwijken versterkt moeten worden. Als versterken niet mogelijk blijkt of te kostbaar is, volgt waarschijnlijk sloop en nieuwbouw. In deze dorpen zal iedereen voor kortere of langere tijd zijn huis uitmoeten. En hoe zullen de dorpen en de straten eruit zien als mensen weer terugkomen? De versterkingsoperatie betekent vernieling en vernieuwing, verhuizing, sloop en ontheemding.

De afgelopen jaren hebben Groningers vaak het gevoel gehad in de steek gelaten te worden door de politiek en een speelbal te zijn van economische en technische belangen. Maar we merkten ook dat veel mensen met Groningen meeleven en graag hun solidariteit willen uiten.

Op 16 augustus