Zondag 7 mei 2017 werd er een pelgrimage gehouden door het aardgaswingebied in Groningen. Vanuit Loppersum, Winsum en Middelstum gingen  groepen te voet  Naar Bedum, Vanaf de kerk bij Farmsum  gingen 2 mannen op de fiets op weg naar Bedum. In  de plaatsen Appingedam, Garrelsweer en Ten Boer sloten zich veel mensen aan bij deze fietstocht op weg naar de Bedum, bedevaartsplaats van de Heilige Walfridus, die bijgedragen heeft aan het bewoonbaar maken van het Groningerland.

Deze pelgrimage werd georganiseerd door de provinciale Raad van Kerken Groningen-Drenthe en het Platform Kerk en Aardbeving, in samenwerking met de Stichting Pelgrimeren in Groningen.

De bedoeling van de pelgrimage was om aandacht te schenken aan de huidige problematiek van de bewoners van dit oude cultuurland. We willen oog hebben voor de schoonheid en de waarde van het gebied. Eeuwenlang hebben mensen hier geleefd en geloofd, en het landschap mede vorm gegeven. Hoe kunnen wij daar vandaag aan bijdragen? Hoe hebben wij oog voor het kwetsbare van mens en schepping? Vragen die we onderweg, al pelgrimerend, delen met elkaar.

Aan het einde van de middag werd om 16.30 uur in de Maranathakerk in Bedum een afsluitende bijeenkomst gehouden met een korte vesper. In deze vesper, geleid door ds. R. Meihuizen, leverden de verschillende groepen een bijdrage en deelden zoiets van hun tocht onderweg.

De gedachte achter deze pelgrimage was dat Noordoost-Groningen een eeuwenoud cultuurgebied is. De wierden en kerken en andere landschapselementen verbinden ons daar met het werk van vele vorige generaties om het land te bewonen. En ook de oude verhalen getuigen daarvan. De legende van Sint Walfridus vertelt van een ontginner die op weg naar de kerk is omgebracht door Noormannen. Bedum werd daardoor een belangrijk bedevaartsoord.

Tijdens deze pelgrimage wordt het landschap in een theologisch perspectief geplaatst. Walfridus wordt in een breder kader gezet. De kloosters hebben namelijk ook veel bijgedragen aan de bewoonbaarheid van Noordoost-Groningen door de ontginningen en de aanleg van dijken. De bekende spreuk uit het kloosterleven “Bid en werk” heeft hier ook alles mee te maken. En dat heeft weer verband met de cultuuropdracht uit Genesis om de aarde te bewerken en bewaren. Wat betekent dat alles in het licht van de aardbevingsproblematiek? Hoe gaan we om met de aarde: plaatselijk en globaal? Wat is de kerkelijke inzet hierbij. Dat waren de vragen die tijdens de wandeling en fietstocht en in de afsluitende vesper aan bod kwamen.