Hier vindt u de activiteiten die Kerk en aardbeving heeft georganiseerd en organiseert.  Bij activiteiten als de de herdenking van Huizinge was Kerk en aardbeving een van de deelnemers. Op Verhoal Komen is een aanbod van Kerk en Aardbeving aan gemeenten in het Aardbevingsgebied: Het bestaat uit 1 of 2 avonden bijbellezen in de context van de aardbevingsproblematiek volgens de methode van het Contextueel Bijbellezen