Thema: Samenlevingspastoraat in Groninger context

Deze ontmoetingsmorgen was bestemd voor predikanten en kerkelijk werkers.
De morgen werd geleid door ds. Liebrecht Hellinga. (Coördinator Kerken voor het Platform Kerk & Aardbeving (PKA) en Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied Groningen (GVA)

Lees hier zijn inleiding en het verslag van deze morgen.