Van 27–30 juni 2019 vindt op Mennorode in Elspeet het Mennonite Peacebuilding Conference and Festival plaats. Van over de gehele wereld komen vertegenwoordigers van doopsgezinde kerken bijeen. Er zijn lezingen en muzikale en artistieke optredens. 
Saapke van der Meer, predikant van de doopsgezinde gemeente Zeerijp-Zijldijk, zal hier een presentatie houden over de aardbevingsproblematiek. Het conferentiethema is namelijk rechtvaardige vrede. Volgens professor Fernando Enns, hoogleraar vredestheologie en oecumene, kunnen we rechtvaardigheid en vrede niet los van elkaar zien. Het gaat bij vrede niet alleen om de afwezigheid van oorlog, maar ook om het rechtvaardig behandelen van de mensen om ons heen, rechtvaardigheid in de economie en rechtvaardigheid met betrekking tot de aarde om ons heen. Bij dit laatste denken we aan de klimaatproblematiek en de aardbevingsproblematiek.

Meer informatie op www.gmp-festival.org.