In dagblad Trouw van 8 augustus stond een artikel over de heringebruikname van de Doopsgezinde kerk in Middelstum.  In dit artikel wordt o.a. ook gesproken met Jitse van der Wal (voorzitter van het Platform Kerk en Aardbeving) en met Liebrecht Hellinga (lid van het Platform) Beiden spreken o.a over  de vaak schrijnende ervaringen die zij opdoen in hun werk als predikant.

Via onderstaande link kunt u het bericht lezen:

https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/middelstum-heeft-na-vier-jaar-aardbevingsschade-weer-een-kerk~a29c07d4/


In dezelfde krant een artikel van Karin Sitalsing over de proatbus:

Groningers mogen hun hart komen luchten in de proatbus

Groningen krijgt een proatbus, een mobiele hartluchtplek voor gedupeerden van de aardbevingen door gaswinning. Na de zomer moet de bus gaan rondrijden. Momenteel zoeken de organisatoren naar twee halftijds geestelijk verzorgers om hem te gaan bemensen.

De proatbus is mede een initiatief van het Platform Kerk en Aardbeving, een projectgroep van verschillende levensbeschouwelijke organisaties die geestelijke verzorging bieden aan gedupeerden.

Op gezette plekken zal de bus spreekuur houden, vertelt Jitse van der Wal van het platform, tevens vrijgemaakt-gereformeerd predikant in Appingedam. Het is belangrijk, zegt hij, om het niet te formeel te maken. “Deze mensen hebben al de ene na de andere wildvreemde over de vloer. Dus hup, klapstoeltjes mee, tafel aan boord, grote kan koffie, en wie wil kan aanschuiven.”

Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) diende een motie in om een ton beschikbaar te stellen voor een jaar geestelijke verzorging. Ook betalen kerken, levensbeschouwelijke organisaties en fondsen mee aan de zorg. Zieltjes winnen is niet aan de orde, belooft Van der Wal, die hoopt één van de twee geestelijk verzorgers op de proatbus te worden. “Iedereen is welkom. Het is onze taak om naast mensen te gaan staan en naar ze te luisteren.”

Dat is hard nodig, zegt Van der Wal. Hij komt door het bijstaan van bevingsgedupeerden amper aan zijn eigen werk toe. Ook collegapredikanten merken dat gedupeerden kampen met zingevingsvragen. Zo zegt Liebrecht Hellinga, predikant bij de baptistengemeente in Appingedam: “Groningers hebben veerkracht, maar onder de oppervlakte zit iets wat heel vernietigend is.”