Naast al het andere (voor Groningen niet direct geruststellende) nieuws kwam er deze week ook goed nieuws uit Den Haag.
Vanuit het Regiofonds wordt een flinke bijdrage geleverd (100.000 euro op jaarbasis) aan de financiering van Geestelijke Verzorgers, zoals uitgewerkt in het Projectplan van het Platform. De Projectgroep Geestelijke Verzorging zal op korte termijn proberen om deze bijdrage concreet vorm en inhoud te geven voor de gedupeerde en in de knel geraakte Groningers.

We zijn als Platform erg blij met deze inzet van de politiek, onder leiding van Carla Dik-Faber.  Zij is één van de initiatiefnemers van de door de Tweede Kamer aangenomen motie.

Zie de volgende link voor de tekst van de aangenomen motie: