Sporen van God in het dorp

Nieuwe perspectieven voor kerken op het platteland

Jacobine Gelderloos 

Het is een vraag die al decennia lang speelt: hoe kunnen dorpskerken blijven bestaan? De kerkbanken worden leger, de predikant werkt in twee of meer dorpen, en wie wil er in de kerkenraad? Die overlevingsvragen kunnen veel aandacht vragen. Dit boek biedt een aanzet om vanuit een ander perspectief naar de rol van kerken in het dorpsleven te kijken. Een perspectief waarin de overlevingsvragen naar de achtergrond verdwijnen en de unieke betekenis van kerken in beeld komt. Als plek waar reflectie, ritueel, zorg en gemeenschap samenkomen.

In het kader van haar promotieonderzoek bij de PThU heeft Jacobine Gelderloos op twee plekken in Nederland het kerkelijk leven in kaart gebracht. O.a. in de Groningse protestantse gemeenten Schildwolde-Hellum-Overschild en Noordbroek.

Uitgever: Boekencentrum.