Welkom op de site van het Platform Kerk en Aardbeving

Platform Kerk en Aardbeving organiseert speciale verbindingsdienst tien jaar na beving Huizinge

Waar: Petrus en Pauluskerk Loppersum
Tijdstip:  16 Augustus 19:30u
Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=hktnw4UMPz8

Platform Kerk en Aardbeving organiseert een oecumenische dienst op 16 augustus precies tien jaar na de aardbeving in Huizinge met een kracht van 3,6. Het doel van de dienst is om samen te zoeken naar verbinding. Op dit moment worden vooral scheidslijnen benadrukt. Het is goed om te blijven proberen om samen verder te komen. Ook lokale en landelijke politici hebben aangegeven aanwezig te zullen zijn.

Met de klap in Huizinge op 16 augustus 2012 om 22:31 uur veranderde er iets in het collectieve bewustzijn in Nederland. De beving betekende de start van erkenning van de Groningse mijnbouwschade.

Nu, tien jaar later, moet er nog steeds veel gebeuren. Dit is opnieuw duidelijk geworden in de eerste  week van de openbare verhoren van de Parlementaire Enquête. Velen wachten nog op een oplossing. Een dieperliggend probleem is daarbij ook het verlies van verbondenheid dat optreedt. Vooral als elke schade individueel wordt behandeld. Verbondenheid herstellen is meer dan enkel schadeherstel. Wonden in mensenlevens, in buurten, en ook tussen dorpen moeten weer genezen. Oplossingen kunnen er alleen komen als er werkelijk verbinding blijft.

Pas als er weer verbinding ontstaat, sociale cohesie, ontstaat er ruimte om te groeien in vertrouwen. Vertrouwen in een toekomst voor Groningen. Vertrouwen dat beloften worden nagekomen. Vertrouwen dat we samen tot een werkbare situatie kunnen komen.

Om die reden staan erkenning, verbinding en vertrouwen centraal en is iedereen welkom. De oecumenische dienst vindt plaats in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De dienst wordt geleid door leden van het Platform Kerk en Aardbeving uit verschillende kerken in de regio.

Platform Kerk en Aardbeving
Kerk en Aardbeving is een platform van kerken in en rond het gebied dat te maken heeft met de gevolgen van de aardgaswinning. De aardbevingen hebben duidelijk gemaakt dat aardgaswinning niet zonder gevolgen blijft. Vele huizen zijn beschadigd geraakt en daardoor ook veel mensen die er wonen.
Wat betekent deze problematiek voor de aantrekkelijkheid en het perspectief van deze regio? Dit is een probleem die het persoonlijke leven van de Groningers sterk beïnvloed.

Inspecteurs komen in huis en bekijken het grondig de schade op te nemen. In vele gevallen volgt dan een reparatie die het huiselijk leven voor een tijdje ontwricht. Maar soms volgt er een impasse waarbij de bewoners en/of eigenaars in onzekerheid verkeren over hun toekomst en hun veiligheid. Maar ook scholen, bedrijven, monumenten en dijken blijken beschadigd te worden.

Er is grootscheepse versterkingsoperatie van start gegaan om de huizen van het gebied weer aan de wettelijke vereisten wat betreft veiligheid te laten voldoen. Verreweg het grootse deel van de huizen zal moeten worden versterkt of zelfs worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. De hele operatie grijpt diep in in de levens van de mensen die ermee te maken krijgen. Straten, buurten en dorpen veranderen. Ook het aanzien van het Groningse platteland kan veranderen door grootscheepse nieuwbouw.

Een aanzienlijk deel van de bewoners is lid van de kerken. De kerken vormen maatschappelijke groeperingen die zich bezighouden met het welzijn, sociale verhoudingen verbonden met de levensovertuiging. Daardoor kunnen zij een eigen inbreng hebben in deze problematiek. Die inbreng geeft het Platform Kerk en Aardbeving vorm. Kijk daarvoor gerust eens rond op deze site.