Welkom op de site van het Platform Kerk en Aardbeving

Livestream in de Petrus en Pauluskerk te Loppersum 24 februari 

Op 24 februari 12.00u is de Petrus en Pauluskerk in Loppersum geopend. Iedereen is welkom om samen via een livestream te kijken naar de presentatie van het rapport van de Parlementaire Enquête Commissie Aardgaswinning Groningen (PEAG). Dit rapport wordt dan in Zeerijp overhandigd aan Vera Bergkamp, voorzitter van de Tweede Kamer.

Vanaf 11.30 uur staat de koffie voor u klaar. Na afloop is er gelegenheid om samen van gedachten te wisselen en ervaringen te delen. Deze activiteit wordt in samenwerking met Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied georganiseerd.

Dit is een historisch moment waarin hopelijk duidelijk wordt hoe deze stille ramp zich in Groningen heeft kunnen voltrekken. Fietsend door Loppersum zie je de gevolgen wel: complete wijken staan in de steigers. Lege, achtergelaten straten wachten op volledige sloop. Wisselwoningen verrijzen uit de aarde.

Het rapport kan opnieuw wonden opentrekken. Ook wonden die op dit moment worden geslagen door vertragingen, procedures, onzekerheid en ongelijkheid. We willen u een plek bieden waar u uw verhaal kwijt kan.

Op 16 augustus 2022 organiseerde Platform Kerk en Aardbeving organiseert een speciale verbindingsdienst tien jaar na beving Huizinge.

Verschillende aanwezigen van IMG, NCG, Ministerie van EZK, plaatselijke, provinciale en landelijke politiek samen met vele Groningers waren hierbij aanwezig. Mocht u de dienst terug willen zien dan is dat mogelijk via onderstaande video:

Zie ook: Verbindingsdienst: 10 jaar bevingen – Platform Kerk en Aardbeving

Platform Kerk en Aardbeving
Kerk en Aardbeving is een platform van kerken in en rond het gebied dat te maken heeft met de gevolgen van de aardgaswinning. De aardbevingen hebben duidelijk gemaakt dat aardgaswinning niet zonder gevolgen blijft. Vele huizen zijn beschadigd geraakt en daardoor ook veel mensen die er wonen.
Wat betekent deze problematiek voor de aantrekkelijkheid en het perspectief van deze regio? Dit is een probleem die het persoonlijke leven van de Groningers sterk beïnvloed.

Inspecteurs komen in huis en bekijken het grondig de schade op te nemen. In vele gevallen volgt dan een reparatie die het huiselijk leven voor een tijdje ontwricht. Maar soms volgt er een impasse waarbij de bewoners en/of eigenaars in onzekerheid verkeren over hun toekomst en hun veiligheid. Maar ook scholen, bedrijven, monumenten en dijken blijken beschadigd te worden.

Er is grootscheepse versterkingsoperatie van start gegaan om de huizen van het gebied weer aan de wettelijke vereisten wat betreft veiligheid te laten voldoen. Verreweg het grootse deel van de huizen zal moeten worden versterkt of zelfs worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. De hele operatie grijpt diep in in de levens van de mensen die ermee te maken krijgen. Straten, buurten en dorpen veranderen. Ook het aanzien van het Groningse platteland kan veranderen door grootscheepse nieuwbouw.

Een aanzienlijk deel van de bewoners is lid van de kerken. De kerken vormen maatschappelijke groeperingen die zich bezighouden met het welzijn, sociale verhoudingen verbonden met de levensovertuiging. Daardoor kunnen zij een eigen inbreng hebben in deze problematiek. Die inbreng geeft het Platform Kerk en Aardbeving vorm. Kijk daarvoor gerust eens rond op deze site.