Bij evenementen en gebeurtenissen rond het bevingsgebied stuurt Platform Kerk en Aardbeving een nieuwsbrief. Interesse? Meldt u hier aan!

Wie zijn wij – Platform Kerk en Aardbeving

Kerk en Aardbeving is een platform van kerken in en rond het gebied dat te maken heeft met de gevolgen van de aardgaswinning. De aardbevingen hebben duidelijk gemaakt dat aardgaswinning niet zonder gevolgen blijft. Vele huizen zijn beschadigd geraakt en daardoor ook veel mensen die er wonen. Wat betekent deze problematiek voor de aantrekkelijkheid en het perspectief van deze regio? Dit is een probleem die het persoonlijke leven van de Groningers sterk beïnvloed.

Inspecteurs komen in huis en bekijken het grondig de schade op te nemen. In vele gevallen volgt dan een reparatie die het huiselijk leven voor een tijdje ontwricht. Maar soms volgt er een impasse waarbij de bewoners en/of eigenaars in onzekerheid verkeren over hun toekomst en hun veiligheid. Maar ook scholen, bedrijven, monumenten en dijken blijken beschadigd te worden.

Er is grootscheepse versterkingsoperatie van start gegaan om de huizen van het gebied weer aan de wettelijke vereisten wat betreft veiligheid te laten voldoen. Verreweg het grootse deel van de huizen zal moeten worden versterkt of zelfs worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. De hele operatie grijpt diep in in de levens van de mensen die ermee te maken krijgen. Straten, buurten en dorpen veranderen. Ook het aanzien van het Groningse platteland kan veranderen door grootscheepse nieuwbouw.

Een aanzienlijk deel van de bewoners is lid van de kerken. De kerken vormen maatschappelijke groeperingen die zich bezighouden met het welzijn, sociale verhoudingen verbonden met de levensovertuiging. Daardoor kunnen zij een eigen inbreng hebben in deze problematiek. Die inbreng geeft het Platform Kerk en Aardbeving vorm. Kijk daarvoor gerust eens rond op deze site.


Wat organiseren wij?

Jaarlijkse Groningenzondag

Zolang de gevolgen van de gaswinning zo duidelijk merkbaar blijven als nu, organiseert platform Kerk en Aardbeving in juni elk jaar een Groningenzondag waarin we aan alle kerken in het gebied aandacht vragen voor de voortdurende problematiek in het aardbevingsgebied.

Activiteiten bij actualiteit

Bijvoorbeeld op 24 februari toen we vanuit de Petrus en Pauluskerk in Loppersum via een livestream keken naar de presentatie van het rapport van de Parlementaire Enquête Commissie Aardgaswinning Groningen (PEAG). We dronken koffie en achteraf was er gelegenheid om samen van gedachten te wisselen en ervaringen te delen.

Op 16 augustus 2022 organiseerde Platform Kerk en Aardbeving  een speciale verbindingsdienst tien jaar na beving Huizinge. Verschillende aanwezigen van IMG, NCG, Ministerie van EZK, plaatselijke, provinciale en landelijke politiek waren hierbij aanwezig. Natuurlijk samen met vele Groningers. Mocht u de dienst terug willen zien dan is dat mogelijk via onderstaande video: